Oral and maxillofacial surgery

Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi, ağız-çene-yüz bölgelerindeki kemik ve yumuşak dokularının patolojilerini, yaralanma ve defektlerini fonksiyonel ve estetik olarak cerrahi ile tedavi eden bir uzmanlık alanıdır.

Ağız-Yüz-Çene  Cerrahisi, Daha basit bir ifadeyle, oral ve maksillofasiyal cerrah yüz bölgesinin ortopedi cerrahıdır.

Ağız-Yüz-Çene  Cerrahisi, baş boyun bölgesinde bir çok alanda cerrahi uygulamaları içerir ve bular aşağıda belirtilmiştir.

 • Komplike yüz, üst ve alt çene kemiklerinin kırıkları (Elmacık kemiği, Alt ve üst çene kemiği, orbita kemiği vs..)
 • Yüz yaralanmalarının tedavisi: Yüz kesileri, dudak kesileri, ağız içi yaralanmaları, diş kırıkları, yerinden oynamış diş tedavileri, burun gibi yüz kemiklerinin kırıkları   ve üst alt çene kırıkları
 • Tümör ve malignite gib patolojileri içeren baş boyun bölgelerinin kapsamlı tedavisi
 • Tümör tedavisi sonrası çene ve yüz bölgesinin rekonstrüktif cerrahisi
 • Baş boyun bölgesinin travmatik yaralanmalarının tedavisi
 • Temporomandibuler eklem hastalıklarının değerlendirilmesi, tanısı ve tedavisi
 • Dento-alveolar cerrahi
 • Yüz ve ağız bölgesi iyi ve kötü huylu kist ve tümörlerin tedavisi. Ağız boşluğunun, tükürük bezlerinin, çene ve boyun bölgelerinin şiddetli enfeksiyonlarının tedavisi. 
 • Uyku Apne sendromunun cerrahi tedavisi

 .

 

Oral-Maxillofacial Surgery is a surgical specialty which involves the diagnosis, surgery and adjunctive treatment of diseases, injuries and defects involving both the functional and aesthetic aspects of the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial region.

More simply put, the oral and maxillofacial surgeon is the orthopedic surgeon of the facial region..

Oral and Maxillofacial Surgeons are well known throughout the Mid-Atlantic region for specialization in various surgical areas, including:

 • Management of complex maxillofacial bone fractures (Mandibula, Maxilla, Zygoma, Orbita end etc.) and
 • Management of facial injuries including: facial lacerations, lip lacerations, intra-oral lacerations, fractured teeth, avulsed (knocked out) teeth, fractured facial bones (cheek or nose) and fractured jaws (upper and lower jaw).
 • Comprehensive management of oral and head and neck pathology, including tumors and malignancies
 • Reconstructive Maxillofacial procedures following tumor treatment
 • Management of head and neck traumatic injuries
 • Surgical management of head and neck nerve injuries
 • Temporomandibular joint evaluation, diagnosis, and management
 • Routine and advanced dentoalveolar surgery
 • Benign and malignant cysts and tumors of the oral and facial regions. Severe infections of the oral cavity, salivary glands, jaws, and neck are also treated. 
 • Surgical management of Obsctructive Sleep Apnea Syndrome.