Beyin Sapı İmplantı

İşitsel Beyin sapı İmplantı

İşitsel Beyinsapı İmplantları, .ok ileri ve derin sinirsel tip işitme kaybı olan ve iç kulak yapıları ve işitme siniri filmlerde olmayan kişiler için uygundur.

Bir işitsel beyin sapı implantının iki kısmı vardır: Dış Parça (‘işlemci’, kulak arkasına takılır) ve cerrahi olarak implante edilen iç parça. İşlemci üzerindeki bir mikrofon, etrafındaki sesi alır ve bir ses dalgasından elektriksel bir sinyal haline getirir. İşlemci ses sinyalini işitme implantının iç kısmına iletir. Bu, derinin hemen altındaki bir alıcının yanı sıra beyin sapı içine yerleştirilen implant diziliminden oluşur.
Bu, implantın hem kokleayı hem de işitme sinirini atllayarak, beyin sapına direkt ulaşır. İşitsel beyinsapı implantı,  bu şekilde, işitme siniri ve iç kulak olamdığında veya çalışmadığında işitmeyi sağlamaya çalışan bir sistemdir.

Kimlere düşünülebilir?

İşitsel beyin sapı implantının temel kullanım alanlarından biri , Nörofibromatozis tip 2 (NF2) tümörü olanları hastalardır. NF2’ye sahipseniz, işitme sinirinin üzerinde veya yakınında bir tümör olması muhtemeldir. Tıbbi nedenlerden ötürü bu tümör çıkarılırsa, cerrahlar işitme sinirini kesmek zorunda kalabilirler. Bu, o kulaktaki doğal işitme hakkında tam bir kayıp. Tümör çıkarma operasyonu esnasında, cerrah alternatif bir işitme yöntemi olarak bir işitsel beyin sapı implant yerleştirmeyi düşünebilir.
İşitsel beyin sapı implantının diğer kullanımı, herhangi bir kulakta işitme siniri ya da iç kulak yapısının hiç olmamasıdır. Bazen menenjit de iç kulakda kireçlenme olur ve koklear implant takmak mümkün olmayabilir. Budurmda beyin sapı implantı takmak tek alterantif olarak kalır. Beyin cerrahisi işlemleri ile operasyon yapılır.

Olası Yararları nelerdir?

İşitsel beyin sapı implantı, doğal işitmesi olmayan kişilere işitme sistemi sağlayabilir. İşitsel bir beyinsapı implantı dudak okumaya yardımcı olabilir.

Komplikasyonları?

İşitsel bir beyin sapı implantı, kompleks bir beyin cerrahisi operasyonu ile takılabilir. Cerrahinizin sizinle olabilecek tüm riskleri tartışması gerekir.
İşitsel bir beyinsapı implantının sonuçları son derece değişkendir. İşitsel beyin sapı implantının beyin sapına tam olarak ses iletmek üzere yerleştirilmesi zor bir işlemdir. İşitsel beyin sapı implantından hiç işitme sağlanamaybilir.
Bazı durumlarda, işitme sınırlı  olup, bu nedenle sesler iyi fark edilmez. İşitsel bir beyin sapı implantıyla algılanan sesin işlemlenmesi de zaman alır.