Cochlear Implantation

Koklear implant nedir?

      

Koklear implant, hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren bir elektronik tıbbi cihazdır. Seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine, koklear implantlar beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın hasarlı parçalarının (koklea) işini yapar.

  

Kimlere yardımcı olabilir?

Koklear implantlar şu durumlardaki kişilere yardımcı olabilir:

 • her iki kulakta orta dereceli ile ağır arasında işitme bozukluğu olanlar
 • işitme cihazlarından çok az fayda görenler veya hiç fayda görmeyenler
 • implant takılacak kulakta işitme sağlığı uzmanlarınca yapılan cümle algılama testlerinde %50 veya daha düşük puan alanlar
 • implant takılmayan kulakta veya işitme cihazı kullanılan her iki kulakta işitme sağlığı uzmanlarınca yapılan cümle algılama testlerinde %60 veya daha düşük puan alanlar

Pek çok kişi her iki kulakta da koklear implant kullanır (iki taraflı). İki kulakla dinlemek sesin yönünü tespit etme ve işitmek istediğiniz sesleri istemediklerinizden ayırabilme yeteneğinizi geliştirebilir.

Nasıl çalışırlar?

Bir koklear implant dış ortamdan ses alır, işler ve işitme sinirine küçük elektrik akımları gönderir. Bu elektrik akımları siniri harekete geçirir ve siniri beyne bir sinyal gönderir. Beyin bu sinyali tanımayı öğrenir ve kişi bunu “işitme” olarak tanımlamaktadır.
Koklear implant, işitme sinirini uyaran bir elektrik akımı oluşturan doğal işitmeyi taklit eden sistemdir. Bununla birlikte, sonuç normal işitme ile aynı değildir.

Pek çok insan, iç kulaklarındaki (veya kokleadaki) tüylü hücreler zarar gördüğünden, işitme kaybı yaşar. Koklear implant, sesin işitme sinirlerinize iletilebilmesini ve işitmenizi sağlar. Bu süreç aşağıda açıklanmaktadır:

 1. Kulak arkasında veya vücutta taşınan bir ses işlemcisi sesi yakalar ve dijital koda dönüştürür. Ses işlemcisinde tüm sisteme güç sağlayan bir pil bulunur.
 2. Ses işlemcisi dijital olarak kodlanmış sesi başınızın dışındaki bobin üzerinden implanta iletir.
 3. İmplant dijital olarak kodlanmış sesi elektrik darbelerine dönüştürür ve koklea (iç kulak) içine yerleştirilmiş elektrot dizinine gönderir.
 4. İmplant üzerindeki elektrotlar kokleada bulunan işitme sinirini uyarır, işitme siniri darbeleri beyne gönderir ve bunlar beyinde ses olarak algılanır

Koklear implantın yararları nelerdir?

Koklear implant kullanan pek çok yetişkin şunları bildirmektedir:

 • Koklear implantla, işitme cihazıyla olduğundan daha iyi işitme
  Yapılmış bir çalışmada, koklear implant kullanan kişilerin %80’lik bir cümle algılama ortalaması elde ederken, bu oranın işitme cihazı kullananlarda %10 olduğu gösterilmiştir1.
 • Gürültülü ortamlarda işitmeye daha iyi odaklanabilme
  Bu da, toplantı masaları, restoran veya diğer kalabalık mekânlarda insanlarla sohbet edebilmeyi sağlar.
 • Koklear implanttan önce işitemedikleri sesleri yeniden işitme.
 • Alarmları, kendilerine seslenen kişileri ve yaklaşan araçları işitebildiklerinden, kendilerini günlük hayattadaha güvende hissetme.
 • Telefonda konuşma ve işitme
 • Müzikten keyif alma

Bu yararları hangi faktörler etkileyebilir?

Koklear implantların faydaları çoğu kez kişiden kişiye değişir. Bu değişikliğin nedeni genelde şunlardır:

 • koklear implant alınmadan önce işitme kaybının yaşandığı süre
 • işitme kaybının ne kadar ileri düzeyde olduğu
 • kokleanın (iç kulak) durumu
 • diğer tıbbi durumlar
 • koklear implant sistemi kullanılırken günlük yaşamda uygulamaya ayrılan zaman.

.

 

What is a cochlear implant?

   

A cochlear implant is an electronic medical device that replaces the function of the damaged inner ear. Unlike hearing aids, which make sounds louder, cochlear implants do the work of damaged parts of the inner ear (cochlea) to provide sound signals to the brain.

   

Who can they help?

Cochlear implants can help people who:

 • have moderate to profound hearing loss in both ears
 • have profound hearing loss in one ear with normal hearing in the other ear
 • receive little or no benefit from hearing aids
 • score 65% or less on sentence recognition tests done by hearing professional in the ear to be implanted

Many people have cochlear implants in both ears (bilateral). Listening with two ears can improve your ability to identify the direction of sound and separate the sounds you want to hear from those you don’t.

How do they work?

A cochlear implant receives sound from the outside environment, processes it, and sends small electric currents near the auditory nerve. These electric currents activate the nerve, which then sends a signal to the brain. The brain learns to recognize this signal and the person experiences this as “hearing”.

The cochlear implant somewhat simulates natural hearing, where sound creates an electric current that stimulates the auditory nerve. However, the result is not the same as normal hearing.

Many people suffer hearing loss because their hair cells in the inner ear or (or cochlea) are damaged. The cochlear implant enables the sound to be transferred to your hearing nerves and enables you to hear. The process is described below:

 1. A sound processor worn behind the ear or on the body, captures sound and turns it into digital code. The sound processor has a battery that powers the entire system.
 2. The sound processor transmits the digitally-coded sound through the coil on
  the outside of your head to the implant.
 3. The implant converts the digitally-coded sound into electrical impulses and sends them along the electrode array placed in the cochlea (the inner ear).
 4. The implant’s electrodes stimulate the cochlea’s hearing nerve, which then sends the impulses to the brain where they are interpreted as sound.

What are the benefits of a cochlear implant?

Many adults with cochlear implants report that they:

 • Hear better with a cochlear implant than with a hearing aid
  A previous study has shown that people with cochlear implant achieve an average of 80% sentence understanding, compared with 10% sentence understanding for hearing aids1.
 • Can focus better when in noisy environments
  This allows them to have conversations with people across meeting tables, in restaurants and other crowded places.
 • Reconnect with missed sounds that they could not hear before their cochlear implant.
 • Feel safer in the world as they can hear alarms, people calling out and approaching vehicles.
 • Talk and hear on the phone
 • Enjoy music

What factors can affect these benefits?

The benefit of cochlear implants is often different for different individuals. This difference is often due to:

 • how long they have had hearing loss before receiving a cochlear implant
 • how severe their hearing loss is
 • condition of their cochlea (inner ear)
 • other medical conditions
 • how much practice they include in everyday life when using their cochlear implant system.

 

.