Çınlama

TİNNİTUS (Kulak Çınlaması)

Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkiliyecek boyuta kadar çıkabilir.

Sesin sadece hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitusun birçok olası nedeni vardır. Bazı nedenler kötü değildir (örnek olarak küçük bir kulak kiri geçici bir süre tinnitus yapabilir.) Bunun yanında enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri veya sinirden kaynaklanan bir tümörden dolayı da olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da vardır. Allerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar ve aspirin) tinnitusa neden olabilir. Her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir.

Tinnitus (Çınlama) Nedenleri

Dış Kulak Orta Kulak İç Kulak İşitme ve Denge Siniri
Yabancı cisimler

Kulak kiri

Dış kulak yolu salgısı

Sıvı toplanması

Enfeksiyon

Kulak zarı ve Orta kulak kemikçiklerinin hastalıkları

Yaşlılığa bağlı çınlamalar

Gürültüye maruz kalma

Kulağa zararlı ilaç kullanımı

Meniere Hastalığı

Nadir karşılaşılan sinir tümörleri

Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu sinir uçlarının sağlıklılığı doğru ve kesin duymayı sağlar ve bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. İlerlemiş yaşla birlikte sinir uçlarında bazı değişiklikler meydana gelir bu da beraberinde tinnitusu getirir. Ne yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yangın alarmlarının, yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersiz yada bunu umursamamaktadır.

    DİKKAT: Kulakta, “nabız atması” şeklinde duyulan ritmik sesler ciddiye alınmalıdır. Genellikle yüksek tansiyonda duyulan bu sesler, kulak çevresindeki atar damarların hastalığına da işaret edebilirler.
Uğultular şeklinde derinden gelen sesler, aşırı derecede tansi­yon düşüklüğünü ve kansızlığı düşündürmelidir.

Kulak Çınlamasının Diğer Sebepleri:
• Kuvvetli beden hareketlerinden sonra kulakta “nabız atması” şeklinde duyulan sesler tamamen normal olup dinlenme ile kendiliğinden geçer.

 • Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan çınlamalar, kulak fonksiyon­larının zayıflamakta olduğunu gösterir.
 • Şeker hastalığında, tiroid. bezi bozukluklarında kulak çınla­maları şeklinde sesler duyulmakta, hastahk belirtilerinin zayıflaması ile birlikte azalmaktadır.
 • Kimyevi ve toksit maddelerle zehirlenen kimselerde, kulak çınlamaları zehirlenme belirtilerinden sayılmaktadır.
 • Uyuşturucu madde, alkol ve aşırı tütün tüketen kimselerde de kulak çınlamaları görülmektedir.
 • Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan streptomisin, neo­misin, kanamisin gibi antibiyotiklerin alınmasında kulak çınlama­ları bir yan etki olarak ortaya çıkarlar.
 • Dış kulak yolu, tamamen, kulak kiri ile kapandığında, orta­kulak ve içkulak iltihaplarında, diş ve dişeti iltihaplarında, kan kanserinde (lösemi) kulak çınlamasına benzer sesler duyulabil­mektedir.
 • Ayrıca, işitme sinirlerini içine alan bir sinir sistemi hastalı­ğında da kulak çınlaması görülebilir.

 

  TEDAVİ

Vakaların çoğunda özel bir tedavi yoktur. Eğer doktorunuz gerçek nedeni bulursa bunu ortadan kaldırmaya yönelik tedavi sonucunda kulağınızdaki çınlamalar da ortadan kalkar. Bunun için bazı röntgen filmleri ve denge testlerine ihtiyaç duyulabilir. Bunlara rağmen tinnitusun nedeni çoğu zaman bulunamaz. Neden ortaya konulmamış olmasına rağmen bazı durumlarda ilaçlar yardımcı olmaktadır.

    White noise ile çınlama tedavisi:

   “White noise” yani beyaz gürültü, uğultuyu andıran, fazla dikkat çekmeyen sesler, okyanusların dalga sesi, rüzgarda sallanan ağaçların sesi ya da su sesine benzer seslerdir. Bütün frekansların eşit dağılımından oluştuğu için beyaz diye adlandırılır. çevredeki ses kaynaklarının bütün keskin veya düşük frekanslarının traşlandığını veya sürtünme etkisiyle azalıp eşitlendiği doğal durumlar nadiren olur.Doğruluğu tartışılmakla birlikte, çocuğun anne karnında sıvı içindeyken duyduğu sesin “beyaz gürültü” olduğu söylenir ve nedensiz ağlamalarının tedavisi için bu amaçla mobil store uygulamalarında çok sayıda program mevcuttur..

Çınlama( tinnitus) tedavisinde de son yıllarda kullanılan en önemli tedavi yöntemidir.  Özellikle geceleri sessiz ortamda çınlamanızın şiddetine göre   ses şiddetini ayarlayıp en az 2 saat dinlemeniz gereklidir. Tedavi süresi 3-6 ay arasında sürmektedir. İç kulakta çınlamayı oluşturan ve ancak elektron mikroskobu ile görülen dış tüylü hücrelerdeki bozulmuş çalışma senkronizasyonu düzelttiği düşünülemekdir.

EĞER BİR NEDEN ORTAYA KONULAMAZSA TİNNİTUSUN AZALMASI İÇİN BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

Her şeyden önce işitme sisteminin vücudun en hassas sistemi olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle aşağıdakileri yapmanız önerilir.

 1. Yüksek sesli müziğe maruz kalmayın
 2. Kan basıncını sürekli kontrol ettiriniz.
 3. Tuz alımını kısıtlayın
 4. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun.
 5. Günlük egzersizler kan akımınızı düzenler.
 6. Yeterince dinlenin ve çok yorulmayın
 7. Sesten endişelenmeyin. Kulak çınlamanız sizin sağır olmanıza ve aklınızı kaybetmenize neden olmaz. Bu sesleri rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edin ve olabildiğince yok saymayı öğrenin. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle yada maskeleme yöntemiyle başarılabilir.
 8. Sinirliliğinizi ve gerginliğinizi en aza indirin.

    KİŞİNİN KENDİNİ TEMBİH ETMESİ NE DEMEKTİR?

Tembihleme, konsantrasyon ve gevşeme egzersizleri sonucunda kan basıncını ve kas gruplarını sistemli olarak kontrol etmeyi sağlar.

    MASKELEME NEDİR?

Tinnitus özellikle çevre sessiz olduğu zaman, gece yatarken, daha rahatsız edicidir Tinnitusla yarışacak bir ses bir saatin tıklaması veya bir radyo, rahatsızlığı azaltacaktır. Bazı doktorlar alçak sesle FM kanallarını dinlemeyi önermektedir. Bu ses beyaz ses olarak bilinmektedir. Bazı hastalar rahatlatıcı ses üreten elektronik aletler kullanmaktadır. Tinnitus maskeleyici işitme cihazını içine yapılan veya ona eklenen küçük bir elektronik parçadır. Sürekli ama rahatsız etmeyecek bir ses üreterek kişinin kulak çınlamasını unutmasını sağlar.

    İŞİTME CİHAZLARI ÇINLAMANIN AZALMASINI SAĞLAR MI?

İşitme bozukluğu kişilerin bazılarında çınlamanın kullandıkları cihazlar tarafından azaltıldığı veya yok edildiği söylenmektedir. Ancak işitme cihazı sadece tinnitusu önlemek için kullanılacaksa özenli bir çalışma yapılmalıdır. Genellikle işitme cihazı çıkartılınca çınlama ilk durumuna geri döner.

SONUÇ

Kulak çınlamanız için herhangi bir tedaviye başlamadan muhakkak bir Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından dikkatli bir muayeneden geçmelisiniz.