Rinoplasti Septoplasti

Septoplasti

Burunda Septum, burunu iki bölüme ayıran,  kıkırdak ve kemikten yapılmış ve normalde orta hatta duran bir duvardır. Kıkırdak ve kimk septum, mukoza denilen ince bir zar ile örtülüdür.. Bu katman, burun içinin cilt tabakası gibi davranır. Bu tabaka kıkırdak ve kemiği kaplar ve korur. Ayrıca burun iç kısmının nemli kalmasına yardımcı olur.

Septum eğriliğinde,  burun bir veya her iki taraflı tıkanabilir. Bu durumlarda cerrahi eğiriliği düzeltmeye ve hava akışını yeniden sağlamaya yardımcı olabilir.

Eğri septumu düzeltmek için yapılan cerrahiye septoplasti denir. Septoplasti en sıklıkla burun tıkanıklığını gidermek için uygulanır. Bazen, septoplasti, sinüs cerrahisi veya nazal tümör çıkarma gibi diğer cerrahi işlemlerin gerekli bir parçasıdır.

Septoplasti operasyonunda eğri kıkırdak ve kemik yapı düzeltilmeye çalışılır. İşlem sırasında mukoza  (zar) önce kıkırdaktan ve kemikten ayrılır. Daha sonra eğri kıkırdak ve kemik çıkarılır veya düzeltilir veya  tekrar şekillendirilebilir ve yerine konulur. Daha sonra mukoza (zar) yerine yatırılır.

Septum kıkırdağın ‘hafızası’ olduğu için – başlangıç şeklini almak eğilimi vardır – septal kıkırdak bazen ameliyattan sonra kıvrılabilir.

Septoplasti, anestezi altında yapılan bir cerrahi işlemdir. Cerrahi genellikle genel anestezi altında yapılır, ancak gerekli hallerde lokal anestezi altında da yapılabilir. Cerrahi işlemler günübirlik yapılabilir, aynı gün hasta taburcu edilebilir.

Cerrahi sonrası genelde burun içine silikonlu delikli burun tamponları yerleştirilir.  Burun içine sadece eriyebilir dikişlerde atılabilir ve tamponsuz işlem bitirebilir. Bazı durumlarda burun içine diğer tip tamponlarda konulmak zorunda kalınabilir ve tamponların ne kadar kalacağını doktorunuz size söyler.

Konka Cerrahisi (Burun eti cerrahisi)

Konkalar (Burun etleri) burun içinde dış duvarda bulunan yapılardır.  Borun yan duvarlarında boylu boyunca üst üste üç yapı olarak yer alırlar. Burun etleri konka olarak adlandırılır ve yumuşak ve kemik dokudan oluşurlar. Konkalarda, yumuşak doku veya kemik dokular veya her ikisi birden büyüyebilir. Burun eti (konka)  şişlikleri bir çok hastada yumuşak doku büyümeleri (hipertrofisi) şeklinde olur. Burun eti büyümelerine konka hipertorifleri adı verilir ve sıklıkla burun tıkanıklıkları yaparlar.

Hipertrofik konkaları küçültmenin birçok yolu vardır. Cerrahi işlem, genellikle konka redüksiyonu veya konka rezeksiyon olarak adlandırılır. Cerrahi işlem muayehane şartlarında veya ameliyathanede yapılabilir. Pek çok durumda, konka ameliyatı ve septoplasti ile aynı seansda yapılır.

Konkaların cerrahi ile tümü ile çıkarılmaması gereklidir, bu durum konkaların işlevini bozar.

Konkaların cerrahi ile yok edilmesi, burunda sürekli kuruluk ve kabuklanma yapar. Konkalar burunun kliması olup, burun içinin ısıtılıp nemlendirilmesini sağlar. Cerrahi işlemler sonrasında da konkalarda tekrar büyüme olabilir ve  cerrahi işlemler tekrarlanabilir. Tekrar cerrahi yapılması, konkaların tümü ile yok edilmesinden ve kalıcı burun sorunları oluşturmasından çok daha daha iyi ve kolaydır.

Burun eti küçültme operasyonları ile ilgili bir çok cerrahi teknik duyabilirsiniz. Bu teknikler koterizasyon, koblasyon, radyofrekans küçültme, mikrodebrider rezeksiyon ve kısmi rezeksiyon olarak sıralnabilir. Bu tekniklerin hepsinde konka ana iskeleti ve mukozası korunmakta ve ısı etkisi ile skar dokusu oluşturmakta ve kütle olarak küçültme işlemi yapılabilmektedir.

Diğer bazı cerrahi tekniklerde, konka kütlesinin bir kısmı çıkarılabilir. Önemli olan, burun içinin ısısını ve nemini ayarlayabilecek miktarda kütlenin kalmasıdır. Submukozal rezeksiyon, hipertorfik konka tedavisinde kullanılan yaygın bir tekniktir. Bu işlemle, konkanın  mukozası (zarı) korunur, konkanın içinden parça çıkarılır. Bazen, bu rezeksiyon mikrodebrider adı verilen bir cihazla yapılabilir. Mikrodebrider cihazı, konka dokusunu kanatmadan keserek vakum etkisi ile alarak çıkartır. Bazende konka dokusunun daha çok çıkarılması gerekebilir.

RİNOPLASTİ
Giriş

Rinoplasti (Burun estetiği) terimi, genelde burun dış iskeletinde değişiklikler yapmak için uygulanan cerrahi prosedürlerdir,  ancak bir Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı için burun dış iskeleti kadar, iç yapılarınıda düzelten cerrahi işlemlerdir. Burun yüzde önemli bir estetik organ olması yanında, KBB uzmanı için havanın ısıtılıp nemlendirilmesini ve rahat nefes almayı sağlayan da bir organdır. Burun  dış iskelet yapısında düzeltmeler ile birlikte, burun iç yapılarının da düzeltilerek rahat nefes almayı sağlamak KBB uzmanı için çok önemlidir.  Burun dış ve iş yapılarının düzeltilerek, daha işlevsel bir buruna kavuşturma operasyonlarına FONKSİYONEL SEPTORİNOPLASTİ operasyonları denilmektedir. Bu durumda, ameliyat daha özel olarak işlevsel bir rinoplasti olarak anılır. Burun boşluklarının  dış ve iç duvarlarının onarılmasını içeren FONKSİYONEL SEPTORİNOPLASTİ operasyonu, sadece dış iskelet cerrahisini içeren RİNOPLASTİ OPERASYONUNDAN tamamen farklıdır. Fonksiyonel bir rinoplasti, olarak burun valvlerini onarılmasını içerir; burun valvleri, içinde iç kıkırdaklar ile septum arasında, üst hava yolunun en dar yeridir. Bu bölge, doğuştan dar olabilir), yaşla birlikte çökebilir veya önceki ameliyatlardan yaralanabilir. Nazal valvlerdeki operasyon genellikle solunumu geri kazandırmak için yapılırken, burun görünümünde tipik olarak bir takım değişiklikler yapılması da gerekir

Endikasyonları:

Fonksiyonel bir rinoplasti için endikasyonlar aşağıdakiler ile sınırlı olmamak ile birlikte

  • Burundan rahat nefes alamama (fonksiyonel)
    • Burun travması sonrası şekil bozukluğu ve nefes almada sorun
    • Doğumsal burun yaralanmaları sonucu gelişen deformiteler
    • Travma, tümör veya enfeksiyon nedeniyle sonradan oluşmuş deformiteler
    • Nazal valv kollapsı ve darlığı
Cerrahi teknik

Fonksiyonel septorinoplasti operasyonu, lokal anestezi, damaryolundan  sedasyon anestezisi  veya genel anestezi ile hekim veya hastanın tercihine göre uygulanabilir. Burun dış iskeleti ve iç anatomik yapılara ulaşmak için kesiler yaplır. Bu kesiler burun içerisinden görünmeyecek şekilde ve sadece burun ucundan da küçük bir kesi ile bütünleştirilir. Bazen burun dış ucunda, ciltteki bu küçük kesiye de ihtiyaç kalmaz. Cilt kesiside ilerde belli olmayacak şekilde hızla kapanır.

Burun dış iskeletine destek olmak için çoğu kez septoplasti aşamasında çıkarılan kıkırdakdan parçalar kullanılır. Daha önceden burun operasyonu yapılmış kişilerde bu kıkırdak destek bulunamaz ise, kulak arkasdından veya kaburgadan kıkırdak destek alınabilir. Burun dış iskeletinde şekil vermek içinde, çeşitli özel ve içeride kalabilen veya eriyebilen dikişler kullanılır. Burun dış iskeletindeki eğrilikleri düzeltmek için, Osteotomi denilen işlemler ile burun kemikleri hassas bir şekilde kırılır. Burun dış deliklerindeki anormal görüntülerde z plasti gibi yöntemler ve sütürler ve cerrahi rezeksiyon ile düzeltilir.

Operasyon sonunda, burun dış cildi flasterlenir, üstüne termal alçılar konur, burun içine de nefes alıp vermeye de imkan tanıyan silikonlu burun tamponları konulur. Burun içine atılan onlarca eriyebilen veya kalıcı dikişler alınmaz, burun ucu cildi de dikilir ve 4 gün sonra buradaki dikiş alınır.

Riskleri

Estetik burun ameliyatının amacı mükemmel veya idealinizdeki bir burun değil sahip olduğunuzdan daha güzel görünümlü bir burun sağlamaktır. Bu ameliyatı kendiniz için olmalısınız, başkalarının ilgisi ve övgüsü için veya daha güzel bir eş veya iş temini amacıyla olmayınız. Ameliyatınızı yapacak olan hekime tam olarak güvenene kadar ameliyata karar vermeyiniz Bu yazı sizi korkutmak amacıyla değil, konu hakkında bilgilendirerek ameliyat olma kararınızı sağlıklı bir şekilde vermeniz için hazırlanmıştır. Burnunuzun ameliyat sonraki görünümünü bir başkasının burunu ile değil, kendi burnunuzun ameliyat öncesi fotoğraflarıyla mukayese ediniz. Ameliyatınız sadece burnunuzun şeklini değiştirecek, sosyal veya kişisel problemlerinize bir çözüm olmayacaktır. Hedefimiz size ameliyat geçirmiş değil, doğal görünümlü bir burun kazandırmaktır.

Fonksiyonel septorinoplasti olan hastaların çoğunda ciddi sorunlar ya da komplikasyonlar olmadan iyileştiği ve hastaların çoğunun daha iyi nefes alabildiği  ve yaşam kalitesinin yükseldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte birtakım komplikasyonlarda ortaya çıkabilir.
• Anestezi komplikasyonları
• Burun kanaması
• Septal perforasyon (burun iç duvarındaki delik)
• Yetersiz görünüm
• Revizyon ameliyatı ihtiyacı
• Enfeksiyonlar
• Burun solunumunda kötüleşme

Faydaları

Fonksiyonel septorioplasti operasyonlarının birincil amacı, daha rahat burundan nefes alıp verebilme ve bunun yanında anormal görüntüleri minimale indirmedir. Görünüm ile birlikte, fonsiyonel kazanç sağlanmasıda çok önemlidir.

Özet

Fonksiyonel septorinoplasti operasyonu, burun dışiskeletinde düzeltmeler sağlayan cerrahi bir işlemdir  ve cerrah, hastanın hedeflerine, anatomik problemlerine ve cerrahın tercihlerine göre çok çeşitli teknikler kullanabilir. Cerrahi, hasta sedasyon veya anestezi altında ve primer veya revizyon cerrahisi olarak yapılabilir. Kıkırdak greftler gerekebilir ve iyileşme süresi hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Hastalar, doktorları ile operasyonun muhasebesini iyi yapmalılar ve  fonksiyonel-estetik kazançalarını görmeleri gerekmektedir. Burun dış iskeletinde ufak değişiklikler ve çok rahat nefes alma imkanı, hasta için en ideal kazanımdır.