Konuşmalar

 1. Karataş E. Otoakustik emisyonlar ve klinik uygulamaları. Gaziantep Kulak Burun Boğaz Derneği bilimsel toplantıları. 30 Ekim 2004, Gaziantep. (KONFERANS)
 2. Kanlıkama M, Karataş E. Medializasyon tiroplastiler. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (EĞİTSEL KURS)
 3. Kanlıkama M, Karataş E. Modifye radikal boyun disseksiyonları. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (EĞİTSEL KURS)
 4. Mumbuç S, Karataş E. Endoskopik dakriyosistorinostomi. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (EĞİTSEL KURS)
 5. Karataş E. Allerjik Rinitte Tedavi Paneli; Allerjik rinitte cerrahi tedavi. Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Kliniklerinin Düzenledikleri XXIII. Bölgesel Toplantı. 31 Mayıs 2006, Diyarbakır. (PANEL)
 6. Karataş E. Koklear implantasyonlu hastalarda preoperatif değerlendirme ve postoperatif rehabilitasyon. Gaziantep Kulak Burun Boğaz Derneği bilimsel toplantıları. 10 Mart 2007, Gaziantep. (KONFERANS)
 7. Karataş E. “İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım panel” Moderatör: Tayfun Kirazlı Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Kliniklerinin Düzenledikleri XXV. Bölgesel Toplantı. 22 Haziran 2007, Malatya. (PANEL)
 8. Çanakcıoğlu S, Mumbuç S, Karataş E. Uzmanlara Yenilik “Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisi”. 21 Şubat 2008, Gaziantep. (PANEL)
 9. Karataş E. Video Konferanslar7. Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Alerjik rinitte cerrahi tedavi. 21-22 Mart 2009, Adana. (KONFERANS)
 10. Karataş E. “Sinüzit ve Otitlerde Güncel Tedavi Yaklaşımarı” , Malatya Aile Hekimleri Toplantısı, 5 Kasım 2010, Malatya. (PANEL)
 11. Karataş E. “Çocukluk Yaş Grubu Sensörinöral İşitme Kayıplarına Yaklaşım.” (Moderatör: Levent Sennaroğlu) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12 Ekim 2011, Antalya. (PANEL)
 12. Karataş E. “Endoskopik dakriyosistorinostomide Kulak Burun Boğaz Uzmanın yeri” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12 Ekim 2011, Antalya. (KURS)
 13. Karataş E. ‘’ Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Geniş perforasyon timpanoplastilerde püf noktalar’’ Video Konferanslar10. 31 Mart-1 Nisan 2012, Adana. (KONFERANS)
 14. Karataş E. “Timpanoskleroz patogenez tedavisi” (Moderatör Ergin Turan). 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi: 10-13 Mayıs, 2012, Antalya. (PANEL)
 15. Karataş E. “Radiologic evaluation of temporal bone” “Tuzla ENT School” TURKEY-CROATIA-BOSNIA AND HERZEGOWINA ENT MEETING , May 31- June 1 2012, Tuzla, Bosnia and Herzegovina. (KURS)
 16. Karataş E. “Akut Sinüziler”. Yöresel Dernekler KBB Toplantısı. 9 Haziran 2012, Malatya. (KONFERANS)
 17. Karataş E. “Başdönmesi” (Moderatör: İsmet Bayramoğlu) 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 13 Ekim 2012, Antalya. (PANEL)
 18. Karataş E. “Geniş perforasyon timpanoplastilerde püf noktalar” 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 13 Ekim 2012, Antalya. (KURS)
 19. Karataş E. ‘’Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Flepli greftli ve greftsiz timpanoplastiler’’ Video Konferanslar-11. 29-31 Mart 2013, Adana.
 20. Karataş E. “Hearing preservation surgery” (Moderator: Peter Roland), 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI 2013). 23-26 May, 2013, Istanbul Turkey.
 21. Karataş E. “Rezidüel işitmeyi koruyucu kokleostomi seçenekleri”, 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.
 22. Karataş E. “Kaviteli hastalarda koklear implantasyon”, 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.
 23. Karataş E. “F.N. Ardıç, İntratimpanik tedavilerin geleceği”, (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.
 24. Karataş E. “A. Ozdek, Pontoserebellar köşe patolojilerine yaklaşım” (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.
 25. Karataş E. “S. Kaya, Dış kulak yolu atrezileri” (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.
 26. Karataş E. “Fasiyal Paraliziler” (Moderatör: Suat Özbilen) 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 05 Kasım 2013, Antalya. (PANEL)
 27. Karataş E. “Flepli Timpanoplastiler” 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 05 Kasım 2013, Antalya. (KURS)
 28. Karataş E. ‘’Mikromotor tur ile endoskopik dakriyosistorinostomi’’ Video Konferanslar-12. 28-30 Mart 2014, Adana.
 29. Karataş E. “Nasıl yapıyorum? Kaviteli hastalarda koklear implantasyon” (Moderatör: İrfan Devranoğlu). 3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi: 01-04 Mayıs, 2014, Antalya. (PANEL)
 30. Karataş E. “Koklear implant komplikasyonlar” (Moderatör: Ülkü Tuncer) 9th inner ear disease and cochlear implant symposium, 03-05 Eylül 2014, Çeşme, İzmir. (PANEL)
 31. Karataş E. “Laringofringeal reflü” (Moderatör: Mustafa Kemal Adalı) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08 Kasım 2014, Antalya. (PANEL)
 32. Karataş E. “Kronik otit cerrahisinde işitme rekonstrüksiyonu” 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08 Kasım 2014, Antalya. (KURS)
 33. Karataş E. “Endoscopic endonasal dacryocyctorhinostomy, live surgery. 11-12 December, 2014, Tuzla, Bosnia Herzigova.
 34. Karataş E. “Anatomy and phisiology of nasolacrymal canal. Step by step Endoscopic endonasal dacryocyctorhinostomy. 12 December, 2014, Tuzla, Bosnia Herzigova. (COURSE)
 35. Karataş E. “Bone Bridge & Vibrant Kursu. 27 Mart, 2015, 13. Çukurova Video Konferanslar, Adana. (KURS)
 36. Karataş E. “Fasiyal Paralizi hastalarda üst göz kapağına silikon implant tatbik” 13. Çukurova Video Konferanslar 27 – 29 Mart, 2015, Adana. (KONFERANS)
 37. Karataş E. “Kaviteli hastalarda koklear implantasyon” 32. Bölgesel Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, 03 – 05 Nisan, 2015, Diyarbakır. (KONFERANS)
 38. Karataş E. “Uzmanlar Konuşuyor” (Oturum Başkanı) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim 2015, Antalya. (PANEL)
 39. Karataş E. “Güncel işitsel tanı yöntemleri” (Oturum Başkanı: Bülent Şerbetçigil) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 01 Kasım 2015, Antalya. (PANEL)
 40. Karataş E. “Fasiyal Paralizili hastalarda üst göz kapağa silikon implant tatbiki” 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 01 Kasım 2015, Antalya. (KURS)
 41. Karataş E. “Biyonik Kulak” (Oturum Başkanı: Ahmet Kızılay) Dünya İşitme Günü Etkinlikleri. 03 Mart 2016, Malatya. (PANEL)
 42. Karataş E. “Koklear İmplantasyonda Atipik Olgular” 14. Çukurova Video Konferanslar 25 – 27 Mart, 2016, Adana. (KONFERANS)
 43. Karataş E. “Ani İşitme Kaybı” (Oturum Başkanı: Fazıl Necdet Ardıç) 4. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya. (PANEL)
 44. Karataş E. “Middle ear regulator mechanisms: Mastoid, Mucosa and Gas” (Moderator: Udi Cinamon) 15th International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, PP11-67, Cappadocia TURKEY, April 28-30, 2016. (PANEL)
 45. Karatas E. “Current diagnosis in diagnosis and treatment of Meniere Disease” 38th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, October 27th 2016, Antalya TURKEY. (CONFERENCE)
 46. Karatas E. “Cochlear Implantation in different cases” 38th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, October 28th 2016, Antalya TURKEY. (COURSE)
 47. Karatas E. “Training Log-Book of ORL-HNS during ENT residency program in Turkey” 38th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, November 28th 2016, Antalya TURKEY. (PANEL)
 48. Karatas E. “Hangisi, Ne zaman? İşitme cihazları, orta kulak implantları ve kemiğe implante işitme cihazları ” 5. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 04-07 Mayıs 2017, Antalya. (PANEL)
 49. Karatas E. “Sözel Bildiri Oturumu (Oturum Başkanı)” 5. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 04-07 Mayıs 2017, Antalya. (OTURUM BAŞKANI)
 50. Karatas E. “Koklear İmplantasyonda geç BOS fistülü” , 1. Olgularla KBB Kongresi, 10-11 Mayıs 2017, Malatya TURKEY. (PANEL)
 51. Karatas E. “Video Session-1. Moderator” 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implantation and realted Sciences. Turkish republic of Northern Cyprus, September 19-2, 2017.
 52. Karatas E. “Cerebropspinal Fluid Leakage after Cochlear Implantation ” 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implantation and related Sciences. Turkish republic of Northern Cyprus, September 19-22, 2017.
 53. Karatas E. Otoloji Nörootoloji Okulu (Eğitici) ‘Temporal Kemik Disseksiyonu’ 2-4 Kasım 2017 İzmir. (KURS)
 54. Karatas E. Otoloji Nörootoloji Okulu (Eğitici) ‘Serebellopontin Köşeye Yaklaşım’ 2-4 Kasım 2017 İzmir. (KONFERANS)
 55. Karatas E. ‘KBB Yeterlilik Eğitim Komisyonu Toplantısı’ 8 Kasım 2017, Antalya. (PANEL)
 56. Karatas E. ‘Orta Kulak ve Kemiğe İmplante İşitme Cihazları’ 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 08-12 Kasım 2017. (MODERATÖR)
 57. Karatas E. ‘Kronik Otitis Media ’34. Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Bölgesel Toplantı. 24-25 Kasım 2017, Diyarbakır. (PANEL)
 58. Karataş E. “KOM’da fasiyal sinir komplikasyonları” 16. Video Konferanslar 30 Mart-1 Nisan, 2018, Adana. (KONFERANS)
 59. Karataş E. “All ways in Cochlear Implantatıon. Cochlear Implantation in Anomalous Cases” . 13rd International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, Ankara, 2018. (PANEL)
 60. Karatas E. “Sudden Hearing Loss ” 6th National Congress of Otology and Neurotology, 28 April-1 May 2018, Antalya. (PANEL, MODERATOR)
 61. Karatas E. ‘’Cochlear Implantatıon in Children, Complications – Adherence’’ 15th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technology, 27-30 June 2018, Copenhagen / Denmark (PANEL, MODERATOR)
 62. Karataş E. “Koklear İmplanrasyonda Yağ Doku Obliterasyonu” II. Olgular ile KBB Kongresi – 21-23 Eylül 2018, Malatya. (KONFERANS)
 63. Karataş E. “Koklear İmplanrasyonda Yağ Doku Obliterasyonu” 35. Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Bölgesel Toplantı. 19-21 Ekim 2018, Elazığ.. (KONFERANS)
 64. Karatas E. “İmplante edilebilir işitme cihazları” 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 07-11 Kasım 2018.(PANEL)
 65. Karatas E. Türk KBB BBC Derneği Otoloji Nörootoloji Okulu (Eğitici) ‘Tinnitus Güncel’ 21-24 Şubat 2019, İstanbul. (KONFERANS)
 66. Karataş E. “Perlenf Fistülü” 17. Video Konferanslar 22-24 Mart, 2019, Adana. (KONFERANS)
 67. Karatas E. “Koklear İmplantasyon sonrası bakım” 7th National Congress of Otology and Neurotology, 10th Congress of Cochlear Implantation, Otology, Neurootology and Audiology 4-7 Nisan 2019, Antalya. (KONFERANS)
 68. Karataş E. “Vertigo’da güncel tanı, ayırıcı tanı ve tedavi” III. Olgular ile KBB Kongresi – 21-22 Haziran 2019, Malatya. (MODERATÖR)
 69. Karatas E. “Endoscopic Repair of Perilymph Fistula” 1st Congress of the Associaton of Endoscopic Surgeons of Bosnia & Herzegovina. 06-08 September 2019, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina. (CONFERENCE)
 70. Karatas E. ‘’Yenidoğan işitme taramaları’’ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 18 Eylül 2019, Malatya, Türkiye (KONFERANS)
 71. Karatas E. “Koklear İmplantasyonda kas dokusu yerine yağ dokusu obliterasyonu” 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 13 – 17 Kasım 2019. (PANEL)
 72. Karatas E. “Vertigo’da pratik tanı ayırıcı tanı ve tedavi” 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 13 – 17 Kasım 2019. (KURS)
 73. Karatas E. Türk KBB BBC Derneği Otoloji Nörootoloji Okulu (Eğitici) ‘’Yenidoğan Sensörinöral işitme kaybı olgusu’’ 06 – 08 Aralık 2019, İstanbul. (KONFERANS)
 74. Karatas E. “Active Bone Anchored Hearing Implants” 8th National Congress of Otology and Neurotology, 10th Congress of Cochlear Implantation, Otology, Neurootology and Audiology 26-28 Haziran 2021, (PANEL)
 75. Karatas E. “Treatment in unilateral Sensorineural Hearing Loss” 42nd Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, November 5th 2021, North Cyprus. (PANEL)
 76. Karatas E. “İmplante edilebilir işitme sistemleri” Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Öğrenci Kongresi 28 Aralık 2021. (KONFERANS)
 77. Karatas E. “Kemiğe İmplante İşitme Cihazları” 9th National Congress of Otology and Neurotology, 10th Congress of Cochlear Implantation, Otology, Neurootology and Audiology 9-12 Mart 2022, Antalya. (PANEL)
 78. Karatas E. “Kronik kulak hastalıklarında kolestetaom ve kulak cerrahisi” 9th National Congress of Otology and Neurotology, 10th Congress of Cochlear Implantation, Otology, Neurootology and Audiology 9-12 Mart 2022, Antalya. (PANEL)
 79. Karatas E. “İmplante edilebilir işitme sistemleri” Hacettepe-İnönü Üniversiteleri Odyoloji Öğrenci Kongresi 9-11 Mayıs 2022, Malatya. (KONFERANS)