Ağız Yüz Çene Cerrahisi

Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi, ağız-çene-yüz bölgelerindeki kemik ve yumuşak dokularının patolojilerini, yaralanma ve defektlerini fonksiyonel ve estetik olarak cerrahi ile tedavi eden bir uzmanlık alanıdır.

Ağız-Yüz-Çene  Cerrahisi, Daha basit bir ifadeyle, oral ve maksillofasiyal cerrah yüz bölgesinin ortopedi cerrahıdır.

Ağız-Yüz-Çene  Cerrahisi, baş boyun bölgesinde bir çok alanda cerrahi uygulamaları içerir ve bular aşağıda belirtilmiştir.

  • Komplike yüz, üst ve alt çene kemiklerinin kırıkları (Elmacık kemiği, Alt ve üst çene kemiği, orbita kemiği vs..)
  • Yüz yaralanmalarının tedavisi: Yüz kesileri, dudak kesileri, ağız içi yaralanmaları, diş kırıkları, yerinden oynamış diş tedavileri, burun gibi yüz kemiklerinin kırıkları   ve üst alt çene kırıkları
  • Tümör ve malignite gib patolojileri içeren baş boyun bölgelerinin kapsamlı tedavisi
  • Tümör tedavisi sonrası çene ve yüz bölgesinin rekonstrüktif cerrahisi
  • Baş boyun bölgesinin travmatik yaralanmalarının tedavisi
  • Temporomandibuler eklem hastalıklarının değerlendirilmesi, tanısı ve tedavisi
  • Dento-alveolar cerrahi
  • Yüz ve ağız bölgesi iyi ve kötü huylu kist ve tümörlerin tedavisi. Ağız boşluğunun, tükürük bezlerinin, çene ve boyun bölgelerinin şiddetli enfeksiyonlarının tedavisi.
  • Uyku Apne sendromunun cerrahi tedavisi