Ulusal Yayınlar

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kalcıoğlu, M.T., A. Kızılay, İ. Aladağ, E. Karataş, ve O. Özturan, “Çocuklarda yüz kırıkları”,  Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 119-12 (2002). (Klinik Araştırma)

D2. Erdem, T., İ. Gürses, E. Karataş, ve A. Kızılay, “Servikal Tüberküloz Lenfadenitlere Tanısal Yaklaşımımız”,  KBB Postası, 13:189-193, (2003). (Klinik Araştırma)

D3. Erdem, T., İ. Gürses, A. Kızılay, E. Karataş,  ve G. Türker, “Tüberküloz Parotitisleri”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 12, 150-154 (2003). (olgu sunumu)

D4. Erdem, T., M.C. Miman, İ. Gürses, A. Kızılay, E. Karataş. ve G. Türker, “Tüberküloz larenjitleri”, KBB BBC Dergisi, 2, 68-72 (2003). (olgu sunumu)

D5. Gerek, M. ve E. Karataş, “Larengofarengeal reflü ve kronik larengofarenjitler”, Türkiye Klinikleri  J. Surg. Med. Sci., 1, 38-40 (2005). (Derleme)

D6. Karataş, E., T. Erdem, İ. Gürses, ve G. Erdem, “Parotisde Castleman hastalığı: Olgu sunumu ve literatürlerin değerlendirilmesi”, KBB ve BBC Dergisi, 13, 92-95 (2005). (olgu sunumu)

D7. Tutar, E., E. Karataş,  Y. Kibar, T. Bağlam,  ve C. Durucu, “Larinks karsinomlarında stromal eozinofilik reaksiyonun prognostik parametreler ile ilişkisi”, KBB Forum, 5, 142-145 (2006). (Klinik Araştırma)

D8. Mumbuc, S., C. Durucu, E. Karataş, ve M. Kanlıkama, “Juvenil Nazofaringeal Anjiofibromlarda Tedavisi: Tedavi Sonuçlarımız”, KBB Forum, 5, 146-151 (2006). (Klinik Araştırma)

D9. Karataş, E., A. Kızılay, B. Mızrak, ve O. Özturan, “Parotis bezinin senkronize benign ve malign tümörü: Pleomorfik adenom ve adenokistik karsinom”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi J. Med. Sci., 26, 594-596 (2006). (olgu sunumu)

D10. Ceylan, A., E. Karataş, M. Yılmaz, ve K. Uygur, “Obstruktif apne sendromunda cerrahi dışı tedaviler”, KBB Klinikleri Dergisi, 8, 38-44 (2006). (Derleme)

D11. Karataş, E., C. Durucu, S. Mumbuc,  ve M. Kanlıkama, “Subjektif işitme kaybı ile karışan edinsel epileptik afazi: Landau Kleffner Sendromu”, KBB Forum, 6, 22-25 (2007). (olgu sunumu)

D12. Mumbuç, S., E. Karataş, C. Durucu, T. Bağlam, C. Çevik, ve M. Kanlıkama, “Endoskopik cerrahinin nazal polipozis, kronik sinüzit ve rinojenik baş ağrılı hastalardaki uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması”, KBB ve BBC Dergisi, 14, 14-20 (2007). (Klinik Araştırma)

D13. Kanlıkama, M. ve E. Karataş, “Epistaksisde arter ligasyonu”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 10, 72-75 (2007). (Derleme)

D14. Karataş, E., S. Mumbuç, C. Durucu, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve M. Çelik, “Revizyon endoskopik sinüs cerrahisi: Cerrahi sonuçlar”, KBB ve BBC Dergisi, 15, 74-78 (2007). (Klinik Araştırma)

D15. Karataş, E., M. Gerek, ve A. Ceylan, “Otolaringoloji ve Laringofaringeal Reflü: Aralarındaki ilişki”, KBB Postası, 17, 19-27 (2007). (Derleme)

D16. Karataş, E., T. Erdem, M.C. Miman, ve O.  Özturan, “Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak: Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 47, 58-62 (2009). (Klinik Araştırma)

D17. Karataş, E. ve E. Demirtaş, “Kronik ve rekürren tonsillitler”, SENDROM Dergisi, (Kabul edildi).2008 (Derleme)

D18. Mızrak, A., R. Gül, S. Koruk, S. Ganidağlı, E. Karataş, ve Ü. Öner, “Complete upper airway obstruction after adenotonsillectomy”, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 6, 41-44 (2008). (olgu sunumu)

D19. Karataş, E., Y. Kaplan, M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Kronik otitli çocuklarda cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Gaziantep Tıp Dergisi, 14, 1-5 (2008). (Klinik Araştırma)

Doçentlik sonrası yayımlanan ulusal makaleler:

D20. Durucu, C., E. Karataş,  Baglam, T., Cevik, C.,  ve M. Kanlikama, “Erişkin Ses teli hemanjiyomu, Vocal cord hemangioma in an adult”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, (2)1, 91-94 (2011). (olgu sunumu)

D21. Karataş, E., “Tanısı gecikmis persistan fasiyal paralizili Ramsey Hunt Sendromu”, Turk Norol. Derg., (17), 122-123 (2012). (olgu sunumu)

D22. Cevik, C., T. Baglam, E. Sengul, E. Akbay, E. Baysal,  E. Karataş, A. Kilic,  ve M. Kanlikama, “Tinnituslu hastalarda trimetazidin hidroklorür kullanımı sonrasında odyolojik testlerin ve VAS skorlarının karşılaştırılması”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, (3)1, 81-86 (2012). (klinik araştırma)

D23. Karataş, E., “Subjektif tinnitusda psikolojik ölçme ve değerlendirme yöntemleri”, Curr. Pract. ORL, 8 (1), 41-48 (2012). (Derleme)

D24. Karataş, E., “Tonsil ve Waldayer lenfatiklerinin cerrahi anatomisi”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 19(4), 43-47 (2012). (Derleme)

D25. Bayindir, T., E. Karataş ve Z. Cetinkaya, “Atypical Meniere Disease: Case report of a patient with treated  as sudden hearing loss”, J. Turgut Ozal Med. Cent., 19(4), 268-271 (2012). (olgu sunumu)

D26. Toplu Y., E. Karataş, M.T. Cicek ve Z. Cetinkaya, Boyun Orta Hattında Tiroglossal Duktus Kisti Sanılan Ektopik Tiroid Doku Adenomu”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (20), 89-91 (2013). (olgu sunumu)

D27. Süner A, Tutar E, Kalender ME, Kazancı Ü, Arslan S.K., Balakan O, Karataş E, Kanlıkama M. Supraglottik larinks karsinomlarında tümör ilişkili doku eozinofilisinin prognostik parametreler ile ilişkisi, Dicle Med. J.,  40 (1): 45-49, (2013). (klinik araştırma)

D28. Toplu Y., E. Karataş, A. Kızılay ve T. Bayındır, “Konjenital bilateral lamina paprisea dehisansı”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (21), 70-72 (2013). (olgu sunumu)

D29. Toplu Y., Ş. Can, T. Bayındır, E. Karataş, ve A. Kızılay, “Bilateral Dev Boyun Kitlesine Neden Olan Saçlı Deri Skuamöz Hücreli Kanserin Yetersiz Eksizyonu”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (20), 279-281 (2013). (olgu sunumu)

D30. Toplu Y., T. Bayındır, S. Gullu,  E. Karataş, ve A. Kızılay, “Giant concha bullosa pyocele: An unusual cause of rapidly developing nasal obstruction ”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (21), 151-153 (2014). (olgu sunumu)

D31. Karataş, E., İ. Demir, ve Ş. Can, “Kulak enfeksiyonları ve iletim tipi işitme kayıpları ”, C. Pract ORL, (10), 27-31 (2014). (Derleme)

D32. Karataş, E., Koca CF., Aydin, S., Toplu, Y. ve ve H. Taskapan, “A rare cause of vertigo: Cryoglubulinemia ”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (23), 435-438 (2016). (olgu sunumu)

D33. Karataş, E., “Vertigo Epidemiyolojisi”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., (4), – (2016). (Derleme)

D34. Karataş, E., “Vertigo”, İcaad, (2), 7-12, (2018). (Derleme)

D35.  Yılmaz Ö., Yakıncı C. ve E. Karataş. “Malatya İl merkezi okul çağı çocuklarda işitme  taramaları”,  Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,  (61), 59-66, (2018). (ClınıcAl Research)

D36. Karataş, E , Yaprak N., Yüksek A.O. ‘İşitsel Cerrahi Yöntemler: Sounbridge’’, Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Konular, İşitsel Cerrahi Yöntemler ve İşitsel Rehabilitasyon, e.d. Özçağlar, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 14 (2), 76-79 (2021). (Derleme)

D37. Karataş, E , Tan M., Agridir B.V. ‘İşitsel Sistemlerde Cerrahi Yöntemler: Koklear İmplantasyon’’, Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Konular, İşitsel Cerrahi Yöntemler ve İşitsel Rehabilitasyon, e.d. Özçağlar, H.Ü., Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 14 (2), 80-86 (2021). (Derleme)

D38. Gorgel A., BozyigitB.., Karatas E., and A. Avci. “Endoscopic transnasal approach for surgical treatment of sellar area chordoma: ” ENTCase,  3,  1-6 (2021).  (Case report)

  1. Ulusal ULUSLARASI bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erdem, T., A. Kızılay, S. Öncel, M.C. Miman, T. Kalcıoğlu, ve E. Karataş, “Otoakustik emisyonların normal işiten hiperlipidemili hastalarda değeri”, 26. Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 61, Antalya, 2001. (sözlü bildiri)

E2. Erdem, T., Y. Çokkeser, A. Kızılay, S. Öncel, M.C. Miman, T. Kalcıoğlu, ve E. Karataş, “Normal işiten diabetik hastalarda otoakustik emisyonlar”, 26. Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 187-188, Antalya, 2001. (sözlü bildiri)

E3. Kızılay, A., M.T. Kalcıoğlu, E. Karataş, M. Iraz, ve O. Özturan, “Ratlarda cisplatin ile oluşan ototoksisitenin Caffeic Acid Phenenthyl Ester ile önlenmesi”,  XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 129, Antalya, 2003. (elektronik Poster)

E4. Karataş, E., T. Erdem, O. Özturan, M.C. Miman, B. Yiğit, ve T. Bayındır, “Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulağın otoakustik emisyonlar ile incelenmesi”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-11, Antalya, 2003. (sözlü bildiri)

E5. Miman, M.C., E. Karataş, M. Akarçay, ve O. Özturan, “Frontal recess osteomunun endoskopik çıkarılması”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 169, Antalya, 2003. (elektronik Poster)

E6. Kalcıoğlu, M.T., A. Kızılay, E. Karataş, M. Iraz, ve O. Özturan, “Ratlarda Cisplatin’in ototoksik etkisinin Erdostein ile önlenmesi”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 175, Antalya, 2003. (Poster)

E7. Karataş E., ErdemT., Özturan O.,Miman M.C., Yiğit B., Bayındır T. Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulakta meydana gelen akustik refleks değişiklikleri. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.  (Poster)

E8. Erdem T., Gürses, İ., Miman M.C., Karataş E., Türker G.  Servikal granülomatöz lenfadenitler. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E9. Erdem T., Miman M.C., Gürses İ., Karataş E., Türker G. Tüberküloz larenjitleri (Olgu Sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E10. Erdem T., Karataş E., Gürses İ., Miman M.C., Kızılay A., Türker G. Tüberküloz Parotitleri (Olgu sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E11. Karataş, E., S. Mumbuç, M. Kanlıkama,  ve C. Durucu, “Geniş burun defektinin iliakkemik greft ve alın flebi ile rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 163, Antalya, 2005. (elektronik Poster)

E12. Karataş, E., M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve Y. Kaplan, “Kronik otitli çocuklarda cerrahi tedavi sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 41, Antalya, 2005. (sözlü bildiri)

E13. Durucu, C., M. Kanlıkama, S. Mumbuç, Y. Bayazıt, ve E. Karataş,  “Genişletilmiş politetrafloroetilen kullanımı (Tavşan modelinde yapılan deneysel çalışma)”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 12, Antalya, 2005. (sözlü bildiri)

E14. Kanlıkama, M., E. Karataş, M. Çelik, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Medializasyon tiroplasti sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 119, Antalya, 2005. (Poster)

E15. Kanlıkama, M., E. Karataş, S. Gökpınar, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Akustik nörinom cerrahisi: Klinik sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 119, Antalya, 2005. (Poster)

E16. Güzelsoy, S.S., M.A. Kılıç, ve E. Karataş, “Effüzyonlu otitis media hastalarının odyomerik ve otoakustik emisyon testleri ile değerlendirilmesi”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 127, Antalya, 2005. (Poster)

E17. Çelik, M., S. Mumbuç,  M. Kanlıkama, T. Durmaz, E. Karataş ve C. Durucu. “Endoskopik koanal atrezi tamiri”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 2005. (poster)

E18. Mumbuç, S., M. Kanlıkama, E. Karataş ve C. Durucu. “Bilateral karotid cisim tümörü ve vagal schwannoma”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 2005. (poster)

E19. Durucu, C., T. Bağlam, E. Karataş, M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve C. Çevik, “Aynı zamanda tonsil ve servikal lenf nodunda atipik mikobakteri enfeksiyonu olan 12 yaşında erkek çocuğu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 157, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E20. Mumbuç, S., E. Karataş, A. Kılıç, C. Durucu, T. Bağlam, ve M. Kanlıkama, “Pediatrik yaş grubu kronik dakriosistitli hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 171, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E21. Bağlam, T., S. Mumbuç, E. Karataş, Y. Kaplan, C. Durucu, ve M. Kanlıkama,  “Endonazal endoskopik bos rinore tedavisi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 171-172, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E22. Durucu, C., S. Mumbuç, E. Karataş, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve C. Çevik,  “Endoskopik orbital ve optik sinir dekompresyonu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 172, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E23. Bağlam, T., S. Mumbuç, E. Karataş, C. Durucu, A. Kılıç, ve M. Kanlıkama, “Kronik dakriosistitli hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 173, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E24. Karataş, E., S. Mumbuç, C. Durucu, T. Bağlam, E. Şengül, ve M. Kanlıkama,  “Eğri burunlarda kapalı teknik septorinoplasti sonuçlarımız”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 186, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E25. Mumbuç, S., E. Karataş, C. Durucu, T. Bağlam, F. Kara, ve M. Kanlıkama,  “Fonksiyonel ve estetik septorinoplasti sonuçlarımız”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 186-187, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E26. Birkent, H., T. Akçam, F. Tosun, E. Karataş, ve Y. Karslıoğlu, “Servikal Gangliyonöroma: 3 Yeni olgu sunumu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 197, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E27. Kanlıkama, M., S. Mumbuç, E. Karataş, Y. Kaplan, C. Durucu, ve T. Bağlam, “Fronto-etmoid osteomlarda endonazal endoskopik cerrahi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 204-205, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E28. Kanlıkama, M., C. Durucu, E. Karataş,  T. Bağlam, ve S. Mumbuç, “Primer lokalize laringeal amiloidozis; 2 vaka sunumu ve litaratürün araştırılması”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 96-97, Antalya, 2007. (Poster)

E29. Çam, H., E. Karataş, M. Kanlıkama, ve C. Durucu, “Otoskleroz cerrahisinde kullanılan teflon piston protezlerinin çaplarının işitme sonuçları üzerine etkisi: otoakustik emisyonlar ile değerlendirme”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 7, Antalya, 2007. (sözlü bildiri)

E30. Budak, T., S. Mumbuç, C. Durucu, E. Karataş, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve M. Çelik, “Gaziantep yöresinde kanda ve nazal sekresyonlarda eozinofil sayımı ve cilt testi sonuçları”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 26, Antalya, 2007. (sözlü bildiri)

E31. Gökpınar, S., S. Mumbuç, E. Karataş, C. Durucu, T. Bağlam, ve M. Kanlıkama, “Septum deviasyonlu hastalarda submüköz rezeksiyon operasyonunun ses kalitesi üzerine etkisi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 43, Antalya, 2007. (sözlü bildiri)

E33. Durucu, C., E. Karataş, R. Yiğiter, M. Yılmaz, T. Bağlam,  F. Kara ve M. Kanlıkama,  “Prospektif topoğrafik çalışma ile parotidektomi sonrası fasiyal sinir morbiditesinin değerlendirilmesi ”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS041, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E34. Karataş, E., C. Cevik, T. Balgam, C. Durucu, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Yenidoğan işitme tarama programında erken dönem sonuçlarımız.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS016, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E35. Çelik, M., E. Karataş, Y. Kaplan, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Prelingual koklear implantlı olgularda pre ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS022, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E36. Karataş, E., A. öZ, T. Bağlam, C. Durucu, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Lakrimal gland kaynaklı adenoid kistik karsinom: Yanlış tanısı konulmuş ve yetersiz tedavi edilmiş bir olgu sunumu.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP65, Antalya, 2008. (elektronik Poster)

Doçentlik sonrası ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E37. Karataş, E. “Orta kulakta glomus timpanikum’u taklit eden promontroyum hemanjiyomu” 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP017, Antalya, 2010. (elektronik Poster)

E38. Karataş, E. “Tanısı gecikmiş persistan fasiyal paralizili Ramsey hunt Sendromu” 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP132, Antalya, 2010. (elektronik Poster)

E39. Karataş, E., Z. Çetinkaya, “Atipik Meniere Hastalığı: Tekrarlayan Ani işitme Kaybı olarak takip edilen olgu sunumu” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P74, Antalya, 2011. (Poster)

E40. Karataş, E., M. T. Çicek ve Z. Çetinkaya, “Tiroglossal duktus kisti olarak düşünülen ektopik tiroid adenomu” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P254, Antalya, 2011. (Poster)

E41. Karataş, E., M. Tan ve Ç. Fırat Koca, “Kondrodermatitis nodularis helikis olarak takip edilen bir olguda tanı sorgulaması” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P101, Antalya, 2011. (Poster)

E42. Karataş, E., Ş. Can, “Tinnitusda psikolojik parametrelerin önemi” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P71, Antalya, 2011. (Poster)

E43. Bayındır T., N. Karadağ, E. Karataş ve A. Kızılay, “Larinksin iyi diferansiye nöroendokrin tümörü: Olgu sunumu”, 6. Ulusal Larengoloji kongresi, Ankara, 2012. (Poster)

E44. Çetinkaya Z, Toplu Y, Karataş E,  Kızılay A ve Aydın EN. “Dış kulak yolunda tanımlanmış acquired tufted angioma”, 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi:  10-13 Mayıs, 2012, Antalya. (poster)

E45. Şimsek G., Demirtaş E. ve Karataş E., “Presbiyakuziye eşlik eden sübjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P083, Antalya, 2012. (Poster)

E46. Çetinkaya Z, Karataş E, Toplu Y, Bayındır T ve  Kızılay A. “Obstruktif Uyku Apne sendromunda işitsel yolların değerlendirilmesi”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P098, Antalya, 2012. (Poster)

E47. Çetinkaya Z, Karataş E, Toplu Y, Bayındır T ve  Kızılay A. “Obstruktif Uyku Apne sendromunda vestibüler sistemin değerlendirilmesi”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P107, Antalya, 2012. (Poster)

E48. Toplu Y., Balbaba M., Kalcıoğlu MT., Karataş E., ve Bayındır T. “Obstruktif nazal patolojilerin endoskopik dakriyosistorinostomi cerrahisi başarı oranı üzerine etkileri”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P203, Antalya, 2012. (Poster)

E49. Toplu Y., Karataş E., Kızılay A. ve ve Can Ş. “Bilateral dev boyun kitlesine neden olan scalp SCC nin yetersiz eksizyonu”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P304, Antalya, 2012. (Poster)

E50. Toplu Y., Tekin M., Kalcıoğlu MT., Karataş E., ve Bayındır T. “PFAPA sendromlu hastalarda medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması ve tedavide multi disipliner yaklaşım”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P435, Antalya, 2012. (Poster)

E51. Karataş E, Toplu Y, Güllü S,  Kurnaz B, Bayındır T ve  Kızılay A. “Kulak operasyonu yapılmış kaviteli hastalarda koklear implantasyon”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS1 029, Antalya, 2013. (Poster)

E52. Karataş E, Kurnaz B, Toplu Y, Bayındır T, Kızılay A ve Güllü S., “Kafa tabanı osteomiyeliti, 3 olgu sunumu”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS3 033, Antalya, 2013. (Poster)

E53. Toplu Y, Bayındır T, Güllü S, Karataş E ve  Kızılay A. “Dev konka bülloza”,   35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS3 078, Antalya, 2013. (Poster)

E54. Şimşek G, Çiftçi O, Karadağ N, Karataş E ve  Kızılay A. “Topikal fenitoinin hasarlı nazal mukozada epitelizan ve neovaskülarizan etkileri”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS1 058, Antalya, 2013. (Poster)

E55. Koç A, Karataş E, Demir İ, Toplu Y ve  Kızılay A. “Dirençli dış kulak yolu enfeksiyonu sonrası tespit edilen kafa tabanı osteomiyeliti: Dört olgu sunumu”, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 050, Antalya, 2014. (sözlü bildiri)

E56. Demir İ, Karataş E, Koç A, Toplu Y ve  Kızılay A. “Kulak operasyonu yapılmış kaviteli hastalarda koklear implantasyon”, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 051, Antalya, 2014. (sözlü bildiri)

E57. Bayındır T, Koç A, Karataş E, Bayındır Y ve  Kızılay A. “Temporal kemik osteomiyeliti ile seyreden malign otitis externa: Olgu Sunumu”, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 257, Antalya, 2014. (Poster)

E58. Toplu Y, Kelleş M, Özerk A, Karataş E ve  Kızılay A. “Endoskopik Farklı Tekniklerle Tedavi Edilen 36 inverted papillom Olgusunun klinik sonuçları”,   37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS 3043, Antalya, 2015. (sözlü bildiri)

Doçentlik sonrası  ULUSLARARASI bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E69.   Gündüz E, Gürbüz Ş, Karataş E. “Maksillada Brown Tümörü. Olgu sunumu ve literatürlerin değerlendirilmesi”, 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PB 45 , Antalya, 2017. (Poster)

E70.   Koç A., Çevik M., Özdemir D., Tanbek A.T., Karataş E. “Riskli Yenidoğan Bebeklerde İşitme Tarama Programının Değerlendirilmesi”, Pediatrik Odyoloji Kongresi, 23 , Ankara, 2018. (oral presnetatıon)

E71. Demir İ., Tanbek A.T., Çevik M., Özdemir D., Karataş E. “Anomalili olguda koklear implantasyonda zorluklari”, Pediatrik Odyoloji Kongresi, 25 , Ankara, 2018. (oral presnetatıon)

E72. Koç A., ., Özdemir D., Çevik M., Tanbek A.T., Karataş E. “Riskli Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taramasında Yüksek Frekans Timpanometrinin Önemi”, Pediatrik Odyoloji Kongresi, 34 , Ankara, 2018. (oral presnetatıon)

E 78. Yılmaz Ö., Yakıncı M.C., Selimoglu M.A.,  ve  E. Karatas. “İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinde İşitme Taraması”,, 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 14-18 Kasım, 2018. (Poster)

E79.  Demir I, Karataş E, Demir Çalışkan A. ve Özcan Özel Ö. “Koklear İmplant Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi’’ I 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, S 164 , Antalya, 2018. (oral presentatıon)

E80.   Öztürk Ö. E., ve Karataş E. “Aurikula Kalsifikasyonu: Taşlaşmış Kulak Olgu Sunumu”, 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P 016 , Antalya, 2018. (Poster)

E81.   Gündüz E, Bayındır T, Özcan M. ve  Karataş E. “Skuamöz Hücreli Karsinomun Boyun Metastazında Gelişen Masif Miyazis: Olgu Sunumu”, 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PB 45 , Antalya, 2018. (Poster)

E82.   Kalcioglu T., Tuysuz O., Yalcin M.Z., M. ve  Karataş E. “Tip1 Timpanoplasti Hastalarında Kartilaj ve Fasya Uygulmasının Uzun Dönem Sonuçları”, 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, S021 45 , Antalya, 2018. (oral presentatıon)

  1. Projeler
  1. Karatas E.. Yenidoğanlarda işitme taraması ve işitme kayıplı çocuklarda erken tanı, Gaziantep Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2007.
  2. Koyuncu Danışman: Karatas E. Ratlarda Radyoterapi Uygulamasına Bağlı Yanak Mukozasında Oluşan Değişiklikler Üzerine Genistein’ in Koruyucu Etkisinin Araştırılması. TÜBİTAK Üniversite Ögrencileri Arastırma Projeleri Destekleme Programı. Başvuru No: 191198011603973. 06.04.2018