TOTAL LARENJEKTOMİ

TOTAL LARENJEKTOMİ (GIRTLAĞIN TAMAMININ ÇIKARTILMASI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM(RIZA) FORMU

 

Hastanın Adı Soyadı:                                                             TC Kimlik No:

                 Baba Adı:                                                                Anne Adı:

                 Doğum Tarihi:                                                         Tel:

 

A.ONAM (RIZA) FORMU VE HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Bu yazılı form, size yapılacak olan  tedavi/ ameliyat ve buna bağlı komplikasyonlar (ameliyat

sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yan etkiler) hakkında temel bilgileri

açıklamak için hazırlanmıştır. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz. Bu form, tarafınıza sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı şeklini içermektedir ve YASAL BİR GEREKLİLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE KULLANILMAK ÜZERE hastane arşivinde saklanacaktır.

Yapılan muayene sonucunda size/hastanıza ameliyat gerektiği kararına varılmıştır. Hekiminiz

ameliyattan önce size bu belgede yazılı olan bilgileri verecek, bunun sonunda ameliyatın yapılması konusunda SERBEST İRADENİZ ile kararınızı vereceksiniz.

Bu formun HER SAYFASININ siz ve bir yakınınız tarafından imzalanması YASAL BİR

ZORUNLULUKTUR.

  Hastalık hakkında bilgilendirme:

Hastalığınız yutak ve/veya gırtlağınızdan kaynaklanmış, hayatı tehdit edebilen, kötü huylu (kanser) bir tümördür. Bu hastalığın öncelikli tedavisi cerrahidir ve ameliyatla tümör dokusunun tamamını vücuttan uzaklaştırmak amaçlanır. Tümör dokusunun tamamının çıkarılmasından sonra kalan dokuların fonksiyonlarını korumak ya da normale yakın olmasını sağlamak ikincil hedeftir. Bazen tümör dokusunun tamamının çıkarılması mümkün olmayabilir. Tüm uygun tedaviler uygulansa bile hastalığın tekrarlaması yada vücudun başka bir yerinde ortaya çıkması söz konusu olabilir.

B.AMELİYAT VE KOŞULLAR:

Doktor bana aşağıdaki koşullarda olacağımı açıkladı (hastanın kendi kelimeleri ile) :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki ameliyat uygulanacaktır:

Larenjektomi (gırtlağın tamamının alınması) ameliyatı.

 

 

 1. ANESTEZİ:

Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz.

Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.

Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

 1. TIBBİ MÜDAHALE İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
 2. Tüm ameliyatlar, hastanemiz ameliyathanesinde, ameliyata ve hasta talebine bağlı olarak bölgesel ya da genel (narkoz) anestezi altında yapılmaktadır. Genel anesteziye (narkoz) ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi uzmanı ile görüşebilirsiniz.
 3. Ameliyatın uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00 ‘ten sonra hiçbir şey yenilip içilmemeli ancak kronik hastalık nedeniyle (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği) kullanılmakta olan ilaçlar ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde az miktarda su ile içilmelidir.
 4. Ameliyattan önceki 1 hafta boyunca aspirin gibi kanamayı arttırabilecek ilaçlar kullanılmamalıdır.
 5. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde ameliyat yapılamaz.
 6. Ameliyat sonrasında bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 – 48 saat içinde istirahat edilmelidir. Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma) sakınılmalıdır.

E.UYGULANACAK AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ:

 1. Artmış göğüs enfeksiyonu riski mevcuttur, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
 2. Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir, yoğun bakımda kalmayı gerektirebilir ve ölümcül olabilir.
 3. Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç oluşabilir.
 4. İşlemden kaynaklanabilen ölüm meydana gelebilir.
 5. Obez (kilolu) hastalarda ve sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski mevcuttur, aynı zamanda akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları oluşma ihtimali daha yüksektir. Kanda pıhtılaşma riski daha yüksektir.
 6. BU AMELİYATA AİT RİSKLER:
 7. Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir. Ameliyat esnasındaki kanama nedeniyle tamponlama yapılarak ameliyat sonlandırılabilir.
 8. Bu işlem boyunda değişik boyutlarda ve şekillerde olabilecek kesi ile gerçekleştirilir. Bu yöntem ile mevcut tümör dokularının tamamının çıkarılması hedeflenir. Total yada parsiyel larenjektomi ve/veya farenjektomi (Gırtlağın ve/veya yutağın tamamının yada bir kısmının çıkarılması) bu bölge kanserlerinin tedavisi için oldukça başarılı bir metottur. Tümörün yayılımına, hastanın durumuna göre karar verilen farklı cerrahi yöntemler seçilebilir. Uygulanabilecek yöntemler içerisinde sadece ses telinin birinin alınması gibi nispeten basit ameliyat olabileceği gibi gırtlağın bir kısmının, tamamının alınabileceği, ya da yutağın da alınabileceği şekilde yapılabilir. Bu cerrahilere çoğunlukla boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması da eklenir. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma ve solunum aletine bağlanma ihtiyacınız olabilir. Ameliyat sırasında olağanüstü bir gelişme olursa geçici bir süre için göğüs kafesinize bir tüp takılabilir. Ameliyat sonrasında çoğunlukla nefes borunuza bir delik açılır, bu deliğin kapanmaması için kanül yerleştirilir. Bu delik gırtlağın tamamının alındığı tüm ameliyatlarda ve bazı diğer ameliyatlar sonunda ömür boyu kalıcıdır. Ameliyat sonrasında iyileşme dönemi boyunca burnunuzdan midenize gönderilen bir hortum vasıtasıyla besleneceksiniz, bazı durumlarda ise bu beslenme hortumu direk midenize karın boşluğu yolu ile yerleştirilecektir. Yutağın bir kısmı ya da tamamının çıkarıldığı durumlarda bu bölgenin onarımı için göğüsten, omuzdan, koldan, bacaktan doku aktarması ge
  rekebilir. Bu durumda doku alınan bölgede alınan dokunun miktarına göre ayrı bir kesi ya da yara oluşacaktır. Çok erken evre kanserlerde cerrahiye alternatif olarak ışın tedavisi düşünülebilir ancak cerrahi ile ışın tedavisi arasında yapılacak seçim kişisel tercihe göre değil tümörün ve hastanın durumuna göre yapılır.
 9. Total laranjektomi (Gırtlağın tümüyle çıkartılması) sonrası solunum artık boyun ön tarafından açılacak trakeostomi (boynun önünde açılan delik) bölgesinde yapılacaktır.
 10. Ses değişikliği. Total larenjektomi yapılacak hastalarda ses organı da kanserli doku ile birlikte çıkarıldığı için konuşma fonksiyonu ameliyattan sonra kalmayacaktır. Ancak operasyon sonrası ses terapisi yada değişik protez sistemleri ile konuşma fonksiyonunun tekrar kısmen kazanılması için değişik tedavi yöntemleri mevcuttur.
 11. Aksesorius (Omuzu yukarı kaldıran sinir) çevresindeki lenf nodlarındaki metaztaz nedeni ile kesilebilmektedir. Bunun sonucu olarak o tarafta omuz düşüklüğü ve ağrı olabilmektedir.
 12. Operasyon esnasında boyun büyük arter ve venlerinde zedelenme olma ihtimali söz konusudur. Özellikle karotis arter zedelenmelerinde kanama durdurulamadığı takdirde damar bağlanarak, vücütta kısmı felçlere yol açabilmektedir. Aynı zamanda çok kan kaybı olması durumunda damardan kan transfüzyonu gerekebilmektedir ve bu kan nakli sırasından alerjik reaksiyonlar ve ölüm dahil komplikasyonlar oluşabilmektedir.
 13. Ameliyat yerinde fistül gelişebilir (Tükrük ve içilen gıdaların ciltten sızması). Bu durum gelişirse hastanede yatma süresini uzatabilir ve tekrar ameliyat gerekebilir.
 14. Mevcut olan hastalık tamamen çıkarılamayabilir, tekrarlayabilir yada başka organlarda metastaz (yayılım) ortaya çıkabilmektedir.
 15. Operasyon sonrası radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) gerekebilmektedir.
 16. ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 17. Doktor, benim için önemli riskleri, problemleri ve komplikasyon gelişirse olabilecek sonuçları tarafıma anlatarak açıkladı.
 18. Doktor, konu ile ilişkin tedavi seçeneklerini açıklamasının yanında ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.

H.TIBBİ MÜDAHALEYİ REDDETME DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLER:

 1. Tedavi amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 2. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi edilmeyen hastalarda hastalık ilerleyerek soluk almayı ya da beslenmeyi imkansız kılar ve bu durum sonunda da ölüm kaçınılmazdır.

İ.KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

 1. Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLİKESİ ortaya çıkabilir.
 2. Ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaçlara(antibiyotik/narkoz ilaçları/ağrı kesici ve diğer ilaçlar) bağlı allerjik reaksiyonlar oluşabilir ve buna bağlı yoğun bakım gerekliliği oluşabilir. Bu reaksiyonlar ölüm ile sonuçlanabilir.
 3. HASTA İZNİ:

Şunları kabul ediyorum:

 1. Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini,bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım.
 2. Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, hastalığımın seyrini ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.
 3. Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı.
 4. Durumum, riskler,uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ,cevaplandı, memnun ve ikna oldum.
 5. İstemediğim taktirde tedaviye/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
 6. Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü/ameliyatı anladım.
 7. Tanı/tedavi/ameliyat esnasında temin edilen benimle ilgili tüm dokümanların, FOTOĞRAFLARIN ve alınan örneklerin eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.
 8. Ameliyatın hastanenin uzman veya asistan doktorlarının gerçekleştirebileceği, bu hastanenin bir eğitim hastanesi olduğu, tedavinin/ameliyatın BİR KISMININ YA DA TAMAMININ ASİSTAN DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
 9. Uygulanan işlemler sırasında gelişecebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım.
 10. Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım.
 11. Tedavi/ameliyat esnasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde TEDAVİNİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ ya da O AN HAYATİ RİSK NEDENİYLE GEREKLİ GÖRÜLEN FARKLI BİR TEDAVİNİN (nefes almam için BOĞAZIMA DELİK AÇILMASI dâhil) UYGULANABİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
 12. Yukarıdaki ifadelere dayanarak , AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM.

 

Hasta adı soyadı/ karar veren vekil, akraba ……………………………………………….

İmza ………………………………………………..

Tarih ………………………………………………..

Şahit adı ve soyadı ………………………………………………..

Tarih ve imza ……………………………………………….

K.DOKTOR BELGESİ:

Aşağıdakileri açıkladım:

– hastanın durumunu,

– tedavi ihtiyacını,

– işlemin risklerini,

– tüm görülebilecek risklerin olası sonuçlarını,

– hastaya özgü problemler ve önemli riskleri.

Hastaya/ailesine/karar veren vekil kişiye aşağıdaki fırsatlar verildi,

– yukarıdaki konularla ilgili soru sorma,

– diğer kaygılar ile ilgili soru sorma

ve bunları hasta tatmin olacak şekilde tamamen açıkladım.

Düşünceme göre hasta/ailesi/karar veren vekil yukarıdaki bilgileri anladı.

Doktor adı soyadı ………………………………………………………

İmza ………………………………………………………

Tarih ………………………………………………………