BEYİN SAPI İMPLANTI

BEYİN SAPINA İŞİTME CİHAZI İMPLANTI YERLEŞTİRİLMESİ  AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

 

Hastanın Adı Soyadı:                                                             TC Kimlik No:

                 Baba Adı:                                                                Anne Adı:

                 Doğum Tarihi:                                                         Tel:

 

A.ONAM (RIZA) FORMU VE HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Bu yazılı form, size yapılacak olan  tedavi/ameliyat ve buna bağlı komplikasyonlar (ameliyat

sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yan etkiler) hakkında temel bilgileri

açıklamak için hazırlanmıştır. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz. Bu form, tarafınıza sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı şeklini içermektedir ve YASAL BİRGEREKLİLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE KULLANILMAK ÜZERE hastane arşivinde saklanacaktır.

Yapılan muayene sonucunda size/hastanıza ameliyat gerektiği kararına varılmıştır. Hekiminiz

ameliyattan önce size bu belgede yazılı olan bilgileri verecek, bunun sonunda ameliyatın yapılması konusunda SERBEST İRADENİZ ile kararınızı vereceksiniz.

Bu formun HER SAYFASININ siz ve bir yakınınız tarafından imzalanması YASAL BİR

ZORUNLULUKTUR.

 1. Hastalık hakkında bilgilendirme:

Kulakta doğuştan ya da sonradan işitme kayıpları oluşabilmektedir. İşitmenin yetersiz olduğu hastalarda konuşma yetisi gelişmemektedir, sonradan işitme kaybı oluşan hastalarda ise konuşma zamanla bozulmaktadır. Doğuştan işitme kaybı olan hastalarda işitmeyi iyileştirmek ve konuşmayı geliştirmek amacıyla, sonradan işitme kaybı gelişen hastalarda ise işitmeyi düzeltmek ve konuşmanın bozulması engellenmektedir. Böyle hastalarda öncelikle iç kulağı sağlam olan hastalarda iç kulağa cihaz takılır; ancak iç kulağı olmayanlarda , iç kulağı hasarlanmış ya da çalışmayan hastalarda beyin sapındaki işitme merkezlerine işitmeyi sağlayan cihaz yerleştirilebilmektedir. Bu ameliyatta kulak arkasından girilip, orta kulak ve iç kulak yapıları geçilip beyin sapına implant yerleştirilecektir.

B.AMELİYAT VE KOŞULLAR:

Doktor bana aşağıdaki koşullarda olacağımı açıkladı (hastanın kendi kelimeleri ile) :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki ameliyat uygulanacaktır:

Beyin sapına implant yerleştirilmesi ameliyatı.

 

 1. ANESTEZİ:

Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz.

Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.

Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

 1. TIBBİ MÜDAHALE İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
 2. Tüm ameliyatlar, hastanemiz ameliyathanesinde, ameliyata ve hasta talebine bağlı olarak bölgesel ya da genel (narkoz) anestezi altında yapılmaktadır. Genel anesteziye (narkoz) ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi uzmanı ile görüşebilirsiniz.
 3. Ameliyatın uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00 ‘ten sonra hiçbir şey yenilip içilmemeli ancak kronik hastalık nedeniyle (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği) kullanılmakta olan ilaçlar ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde az miktarda su ile içilmelidir.
 4. Ameliyattan önceki 1 hafta boyunca aspirin gibi kanamayı arttırabilecek ilaçlar kullanılmamalıdır.
 5. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde ameliyat yapılamaz.
 6. Ameliyat sonrasında bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 – 48 saat içinde istirahat edilmelidir. Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma) sakınılmalıdır.

E.UYGULANACAK AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ:

 1. Artmış göğüs enfeksiyonu riski mevcuttur, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
 2. Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ventrombozu). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir, yoğun bakımda kalmayı gerektirebilir ve ölümcül olabilir.
 3. Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç oluşabilir.
 4. İşlemden kaynaklanabilen ölüm meydana gelebilir.
 5. Obez (kilolu) hastalarda ve sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski mevcuttur,aynı zamanda akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları oluşma ihtimali daha yüksektir. Kanda pıhtılaşma riski daha yüksektir.
 6. BU AMELİYATA AİT RİSKLER:
 7. K Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir.Ameliyat esnasındaki kanama nedeniyle tamponlama yapılarak ameliyat sonlandırılabilir.
 8. İmplantın takılması sırasında başarısızlık olabilir, takılan impant çalışmayabilir, zamanla bozulabilir, impalantın değişmesi için tekrar operasyon gerekebilir.
 9. İmplant etrafında enfeksiyon gelişebilir; enfeksiyon orta kulak, iç kulak ve beyin yapılarına sirayet edebilir.
 10. Kalıcı ve geçici kulak çınlaması ve baş dönmesi olabilir.
 11. Geçici ya da kalıcı denge kaybı gelişebilir.
 12. Geçici ya da kalıcı yüz siniri felci gelişebilir. Yüz sinir felci oluştuğunda yüzün o taraftaki yarısında mimik kasları hareket edemez ve yüzde şekil bozukluğu, ağızda kayma, yemek yerken ağız kenarından dökülme ve gözün sürekli açık kalmasına bağlı göz enfeksiyonları gelişebilir.
 13. Dile ve yutağa gelen sinirde hasar oluşabilir, buna bağlı olarak dilde hareket bozukluğu, yutma güçlüğü, tat alma bozuklukları gelişebilir.
 14. Ameliyat sırasında beyin sapında yapılara hasar oluşabilir, buna bağlı olarak geçici ya da kalıcı felçlikler ve ölüm gelişebilir. Beyin zarı iltihabı, beyin kanaması ve beyin içinde enfeksiyon odakları(abse) gelişebilir.
 15. Kulak kepçesi etrafında geçici veya kalıcı his kaybı olabilir. Kulakta kepçe kulak deformitesi gelişebilir.
 16. Kesi yerinde anormal skar dokusu (normal dokudan kalın,kırmızı renkte) gelişebilir ve bunun için tekrar operasyon gerekebilir.

 

 

< ol>

 • ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 • Doktor, benim için önemli riskleri, problemleri ve komplikasyon gelişirse olabilecek sonuçları tarafıma anlatarak açıkladı.
 • Doktor, konu ile ilişkin tedavi seçeneklerini açıklamasının yanında ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.
 • H.TIBBİ MÜDAHALEYİ REDDETME DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLER:

  1. Tedavi amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, doğuştan işitme kayıplı çocuklarda işitme ve konuşma gelişmeyecektir.
  2. Sonradan işitme kaybı gelişen hastalarda konuşma zamanla bozulacak ve konuşma yetisi kaybedilecektir.

  İ.KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

  1. Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlarüzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLİKESİ ortaya çıkabilir.
  2. Ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaçlara(antibiyotik/narkoz ilaçları/ağrı kesici ve diğer ilaçlar) bağlı allerjik reaksiyonlar oluşabilir ve buna bağlı yoğun bakım gerekliliği oluşabilir. Bu reaksiyonlar ölüm ile sonuçlanabilir.
  3. HASTA İZNİ:

  Şunları kabul ediyorum:

  1. Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini,bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım.
  2. Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, hastalığımın seyrini ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.
  3. Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı.
  4. Durumum, riskler,uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ,cevaplandı, memnun ve ikna oldum.
  5. İstemediğim taktirde tedaviye/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
  6. Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü/ameliyatı anladım.
  7. Tanı/tedavi/ameliyat esnasında temin edilen benimle ilgili tüm dokümanların, FOTOĞRAFLARIN ve alınan örneklerin eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.
  8. Ameliyatın hastanenin uzman veya asistan doktorlarının gerçekleştirebileceği, bu hastanenin bir eğitim hastanesi olduğu, tedavinin/ameliyatın BİR KISMININ YA DA TAMAMININ ASİSTAN DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
  9. Uygulanan işlemler sırasında gelişecebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım.
  10. Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım.
  11. Tedavi/ameliyat esnasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde TEDAVİNİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ ya da O AN HAYATİ RİSK NEDENİYLE GEREKLİ GÖRÜLEN FARKLI BİR TEDAVİNİN (nefes almam için BOĞAZIMA DELİK AÇILMASI dâhil) UYGULANABİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
  12. Yukarıdaki ifadelere dayanarak , AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM.

   

  Hasta adı soyadı/ karar veren vekil, akraba ……………………………………………….

  İmza ………………………………………………..

  Tarih ………………………………………………..

  Şahit adı ve soyadı ………………………………………………..

  Tarih ve imza ……………………………………………….

  K.DOKTOR BELGESİ:

  Aşağıdakileri açıkladım:

  – hastanın durumunu,

  – tedavi ihtiyacını,

  – işlemin risklerini,

  – tüm görülebilecek risklerin olası sonuçlarını,

  – hastaya özgü problemler ve önemli riskleri.

  Hastaya/ailesine/karar veren vekil kişiye aşağıdaki fırsatlar verildi,

  – yukarıdaki konularla ilgili soru sorma,

  – diğer kaygılar ile ilgili soru sorma

  ve bunları hasta tatmin olacak şekilde tamamen açıkladım.

  Düşünceme göre hasta/ailesi/karar veren vekil yukarıdaki bilgileri anladı.

  Doktor adı soyadı ………………………………………………………

  İmza ………………………………………………………

  Tarih ………………………………………………………