Thyroid Gland surgery

THYROID DISEASES

What is a thyroid gland?

Thyroid gland is a butterfly-shaped gland located in the front part of the neck, under the throat. The thyroid gland is one of the hormone-releasing glands in the blood and has a very important role for our body. The thyroid glands release tyrosine (T4) and tyryodothyronine (T3), the so-called hormones. These hormones regulate the metabolism rate of your body and help control the energy levels of your body.

What is Thyroid Diseases

Since the thyroid gland is a hormone-releasing gland, the disorder in this function will cause various diseases. Hypothyroidism is called less hormone secretion, and hyperthyroidism is called much hormone secretion.Hypothyroidism is the most common thyroid disease. It is more common in females and increases in the incidence with age. The most common cause of hypothyroidism is Hashimoto thyroiditis. In this disease your immune system attacks your thyroid gland and hinders it from producing enough hormone. Hypothyroidism can also be seen from birth due mainly to the treatment of radioactive iodine used in the treatment of other thyroid diseases, as a result of surgery and also due to the non-development of the thyroid gland.The most common cause of hyperthyroidism is Graves’ disease. The thyroid gland grows and begins to produce excessive hormones. This disease is hereditary and depends on the immune system. Antibodies to the thyroid gland in the immune system stimulate the thyroid gland to produce more hormones than normal. Other causes include excessive thyroid hormone intake and thyroiditis (thyroiditis). The overgrowth of the thyroid gland (goitre) and the formation of nodules in the thyroid gland are also unusual.

Goitre

What are the symptoms of thyroid diseases?
People with hypothyroidism may experience fatigue, fatigue, lack of attention, lack of resistance to cold, thickening of the skin, loss of hair and eyebrows, stabbing, bradycardia (slowing of the speed of the swallowing), hypertension, constipation, facial edema and menstrual disorders. In people with hyperthyroidism, people with hyperthyroidism may have problems with excessive nervousness, sleep disturbance, restlessness, lack of attention, emotional imbalance, aggressive attitude, trembling hands and feet, warmth intolerance, weight loss, tachycardia (increased heart rate), shortness of breath, Eyeballs (exoftalmus), musculoskeletal system disorders can be seen. Hypothyroidism and hyperthyroidism can be accompanied by thyroid gland growth (thyroid) and thyroid nodules, and they can manifest themselves with swelling in the neck. Thyroid gland normal functioning, however, there may be nodules in the thyroid gland and swelling in the thyroid gland may be seen.

 What Should we done when thought of   Thyroid Disease?
Thyroid gland diseases need to be very careful. There are various thyroid diseases, from simple goitre to cancer. Those who have mentioned the above should first consult a specialist physician. The surgeon then requests blood tests and thyroid ultrasonography in case of suspicion, following neck and other system examinations. These analyzes and examinations will make a diagnosis of the disease. These methods may require additional imaging methods and biopsy from the thyroid gland, which can not be diagnosed.

What to do in Treatment?
Thyroid hormone substitution therapy will be given for the deficiency in patients whose hypothyroidism has been found. Hyperthyroidism has no other treatment and usually requires lifelong medication.
In patients with hyperthyroidism drugs are given to suppress excessive hormone production. If there is no decrease in hormone production despite these drugs, radioactive iodine can be administered. If no response is obtained despite all these treatments, finally thyroid gland is removed by surgical treatment.
Thyroid gland can be surgically removed for aesthetic purposes and for relief of breathing if the thyroid grows too much or presses on the pitched tubule in cases where simple goiter is detected, ie only thyroid gland growth and no additional thyroid disorder.
If the nodules are over a certain size, biopsy is necessary. The biopsy result will be applied to the illness surgery which is reported as malignant or suspicious. If the biopsy result is benign, the patients are called at regular intervals and the nodules are followed up with ultrasound.

Recommendations
The daily intake of iodine should be sufficient to protect against thyroid disorders. Especially in seafood, it contains enough iodine. In our day, iodine is put into table salt which we use daily. Non-thyroid disorders increase, so it is recommended to quit smoking. Those with thyroid disease in their family should consult a specialist in any indication who should be more careful.

.

 

TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid bezi nedir?

Tiroid bezi, boynun ön bölümünde, gırtlağın altında yer alan  kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi, kana hormon salgılayan bezlerden biridir ve vücudumuz için çok önemli görevleri vardır.Tiroid bezi tiroksin (T4) ve tiriiyodotironin (T3) isimli  hormonları salgılar. Bu hormonlar, vücudumuzun metabolizma hızını düzenlerler ve vücudumuzun enerji düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olurlar.

Tiroid Hastalıkları nelerdir

Tiroid bezi kana hormon salgılayan bir bez olduğundan bu işlevindeki bozukluk çeşitli hastalıklara neden olacaktır. Kana gereğinden fazla hormon salgılanması hipertiroidi, gereğinden az hormon salgılanmasına ise hipotiroidi denir.

Hipotirodi en sık rastlanılan tiroit hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı artar.Hipotiroidinin en sık sebebi Hashimoto tiroiditidir. Bu hastalıkta bağışıklık sisteminiz tiroit bezinize saldırır ve ona zarar vererek yeterli hormon üretmesinin engeller. Hipotiroidi ayrıca esas olarak başka tiroit hastalıklarının tedavisinde kulllanılan  radyoaktif iyot tedavisine bağlı, cerrahi sonucunda ve ayrıca tiroit bezinin gelişmemesine bağlı olarak doğuştan itibaren de görülebilir.

Hipertiroidinin en sık sebebi Graves hastalığıdır. Tiroid bezi büyür ve aşırı hormon üretmeye başlar. Bu hastalık kalıtsal olarak ve bağışıklık sistemine bağlı meydana gelir. Bağışıklık sisteminde tiroit bezine karşı oluşan antikorlar tiroit bezini uyararak normalden fazla hormon üretmesine neden olur. Diğer nedenler arasında aşırı tiroid hormonu alınması ve tiroid iltihabı (tiroidit) sayılabilir. Bunlarla birlikte tiroid bezinin aşırı büyümesi (guatr) ve tiroid bezinde nodüllerin oluşumu da normal olmayan durumlardır.

Guatr

Tiroid Hastalıklarının Belirtileri nelerdir

Hipotiroidisi olan kişilerde halsizlik, çabuk yorulma, dikkat eksikliği, soğuğa dayanıksızlık, cilt kalınlaşması ve kuruluğu, saç ve kaşlarda dökülme, seste kabalaşma, bradika
rdi (kapl hızının yavaşlaması), hipertansiyon, kabızlık, yüzde ödem, adet bozuklukları görülebilir. Hipertiroidisi olan kişilerde aşırı sinirlilik, uyku bozukluğu, huzursuzluk, dikkat eksikliği, duygusal dengesizlik, saldırgan tavır, el ve ayaklarda titreme, sıcağa tahammülsüzlük, kilo verme, taşikardi (kalp hızının artması), nefes darlığı, saçlarda cansızlaşma ve dökülme, sindirim sistemik problemleri, göz kürelerinde belirginleşme (exoftalmus), kas iskelet sistemi bozuklukları görülebilir. Hipotiroidi  ve hipertiroidi tiroid bezinde büyüme (guatr) ve tiroid nodülleriyle birlikte olabilir ve boyunda şişlikle kendini belli eder bunun yanında tiroid bezi normal çalışsa da tiroid bezinde nodüller olabilir ve boyunda şişlik görülebilir.    

Tiroid Hastalığından Şüphelenenler Ne Yapmalıdır?

Tiroid bezi hastalıklarında çok dikkatli olmak gerekir.Basit bir guatrdan kansere varıncaya kadar çeşitli  tiroid hastalıkları mevcuttur.   Yukarıda saydığımız belirtileri olanlar öncelikle bir uzman hekime başvurmalıdır.  Hekim tarafından boyun ve diğer sistem muayenelerinin ardından kan tahlilleri ve şüphe halinde tiroid ultrasonografisi istenir. Yapılan bu tahlil ve tetkikler büyük oranda hastalığın teşhisini  koyacaktır. Bu yöntemlerle tanı konamayan hastalara ek görüntüleme yöntemleri ve tiroid bezinden biyopsi gerekebilir.

Tedavide Ne Yapılır

Yapılan araştırmalar sonucu hipotiroidi tesbit edilen hastalar da eksiklik için tiroid hormonu yerine koyma tedavisi verilecektir.Hipotiroidinin başka bir tedavisi yoktur ve çoğunlukla ömür boyu ilaç kullanmayı gerektirir.

Hipertiroidi tesbit edilen hastalarda ise aşırı hormon üretimini baskılamaya yönelik ilaçlar verilir. Bu ilaçlara rağmen hormon üretiminde azalma olmazsa radyoaktif iyot uygulanabilir. Tüm bu tedavilere rağmen yanıt alınamazsa son olarak cerrahi tedavi ile tiroid bezi çıkartılır.

Basit guatr tesbit edilen yani sadece tiroid bezi büyümesi olan ve ilave bir tiroid bozukluğu olmayan  hastalarda tiroid çok büyümüşse veya soluk borusuna baskı yapıyorsa, estetik amaçlı ve nefesi rahatlatmak için tiroid bezi cerrahi olarak çıkartılabilir.

Araştırmalarda nodül tesbit edilen hastalara eğer nodüller belli boyutun üzerinde ise biyopsi yapmak gerekir. Biyopsi sonucu kötü huylu veya şüpheli olarak raporlanan  hastalara cerrahi uygulanacaktır. Biyopsi sonucu iyi huylu bulunan hastalar ise belirli aralıklarla çağırılarak ultrasonla nodüllerin takibi yapılır.

Öneriler

Tiroid bozukluklarından korunmak için günlük iyot alımımızın yeterli olması gerekir.  Özellikle deniz ürünlerinde yeterli miktarda iyot ihtiva eder.Ülkemizde de günlük kullandığımız sofra tuzunun içine belirli oranlarda iyot konulmaktadır. Sigara tiroid bozukluklarını arttırır bu nedenle sigarayı bırakmak önerilir. Ailesinde tiroid hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı herhangi bir belirtide uzman bir hekime başvurmalıdırlar.

.