E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Erdem, T., A. Kızılay, S. Öncel, M.C. Miman, T. Kalcıoğlu, ve E. Karataş, “Otoakustik emisyonların normal işiten hiperlipidemili hastalarda değeri”, 26. Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 61, Antalya, 2001. (sözlü bildiri)

E2. Erdem, T., Y. Çokkeser, A. Kızılay, S. Öncel, M.C. Miman, T. Kalcıoğlu, ve E. Karataş, “Normal işiten diabetik hastalarda otoakustik emisyonlar”, 26. Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 187-188, Antalya, 2001. (sözlü bildiri)

E3. Kızılay, A., M.T. Kalcıoğlu, E. Karataş, M. Iraz, ve O. Özturan, “Ratlarda cisplatin ile oluşan ototoksisitenin Caffeic Acid Phenenthyl Ester ile önlenmesi”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 129, Antalya, 2003. (elektronik Poster)

E4.Karataş, E., T. Erdem, O. Özturan, M.C. Miman, B. Yiğit, ve T. Bayındır, “Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulağın otoakustik emisyonlar ile incelenmesi”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-11, Antalya, 2003. (sözlü bildiri)

E5.Miman, M.C., E. Karataş, M. Akarçay, ve O. Özturan, “Frontal recess osteomunun endoskopik çıkarılması”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 169, Antalya, 2003. (elektronik Poster)

E6.Kalcıoğlu, M.T., A. Kızılay, E. Karataş, M. Iraz, ve O. Özturan, “Ratlarda Cisplatin’in ototoksik etkisinin Erdostein ile önlenmesi”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 175, Antalya, 2003. (Poster)

E7.Karataş E., ErdemT., Özturan O.,Miman M.C., Yiğit B., Bayındır T. Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulakta meydana gelen akustik refleks değişiklikleri. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003. (Poster)

E8. Erdem T., Gürses, İ., Miman M.C., Karataş E., Türker G. Servikal granülomatöz lenfadenitler. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E9. Erdem T., Miman M.C., Gürses İ., Karataş E., Türker G. Tüberküloz larenjitleri (Olgu Sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E10. Erdem T., Karataş E., Gürses İ., Miman M.C., Kızılay A., Türker G. Tüberküloz Parotitleri (Olgu sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü. Malatya, 2003. (Poster)

E11.Karataş, E., S. Mumbuç, M. Kanlıkama, ve C. Durucu, “Geniş burun defektinin iliakkemik greft ve alın flebi ile rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 163, Antalya, 2005. (elektronik Poster)

E12.Karataş, E., M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve Y. Kaplan, “Kronik otitli çocuklarda cerrahi tedavi sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 41, Antalya, 2005. (sözlü bildiri)

E13.Durucu, C., M. Kanlıkama, S. Mumbuç, Y. Bayazıt, ve E. Karataş, “Genişletilmiş politetrafloroetilen kullanımı (Tavşan modelinde yapılan deneysel çalışma)”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 12, Antalya, 2005. (sözlü bildiri)

E14.Kanlıkama, M., E. Karataş, M. Çelik, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Medializasyon tiroplasti sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 119, Antalya, 2005. (Poster)

E15.Kanlıkama, M., E. Karataş, S. Gökpınar, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Akustik nörinom cerrahisi: Klinik sonuçlarımız”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 119, Antalya, 2005. (Poster)

E16. Güzelsoy, S.S., M.A. Kılıç, ve E. Karataş, “Effüzyonlu otitis media hastalarının odyomerik ve otoakustik emisyon testleri ile değerlendirilmesi”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 127, Antalya, 2005. (Poster)

E17.Çelik, M., S. Mumbuç, M. Kanlıkama, T. Durmaz, E. Karataş veC. Durucu. “Endoskopik koanal atrezi tamiri”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 2005. (poster)

E18.Mumbuç, S., M. Kanlıkama, E. Karataş veC. Durucu. “Bilateral karotid cisim tümörü ve vagal schwannoma”, XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 2005. (poster)

E19.Durucu, C., T. Bağlam, E. Karataş, M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve C. Çevik, “Aynı zamanda tonsil ve servikal lenf nodunda atipik mikobakteri enfeksiyonu olan 12 yaşında erkek çocuğu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 157, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E20.Mumbuç, S., E. Karataş, A. Kılıç, C. Durucu, T. Bağlam, ve M. Kanlıkama, “Pediatrik yaş grubu kronik dakriosistitli hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 171, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E21.Bağlam, T., S. Mumbuç, E. Karataş, Y. Kaplan, C. Durucu, ve M. Kanlıkama, “Endonazal endoskopik bos rinore tedavisi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 171-172, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E22.Durucu, C., S. Mumbuç, E. Karataş, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve C. Çevik, “Endoskopik orbital ve optik sinir dekompresyonu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 172, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E23.Bağlam, T., S. Mumbuç, E. Karataş, C. Durucu, A. Kılıç, ve M. Kanlıkama, “Kronik dakriosistitli hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 173, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E24.Karataş, E., S. Mumbuç, C. Durucu, T. Bağlam, E. Şengül, ve M. Kanlıkama, “Eğri burunlarda kapalı teknik septorinoplasti sonuçlarımız”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 186, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E25.Mumbuç, S., E. Karataş, C. Durucu, T. Bağlam, F. Kara, ve M. Kanlıkama, “Fonksiyonel ve estetik septorinoplasti sonuçlarımız”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 186-187, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E26.Birkent, H., T. Akçam, F. Tosun, E. Karataş, ve Y. Karslıoğlu, “Servikal Gangliyonöroma: 3 Yeni olgu sunumu”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 197, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E27.Kanlıkama, M., S. Mumbuç, E. Karataş, Y. Kaplan, C. Durucu, ve T. Bağlam, “Fronto-etmoid osteomlarda endonazal endoskopik cerrahi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 204-205, Antalya, 2007. (elektronik Poster)

E28.Kanlıkama, M., C. Durucu, E. Karataş, T. Bağlam, ve S. Mumbuç, “Primer lokalize laringeal amiloidozis; 2 vaka sunumu ve litaratürün araştırılması”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 96-97, Antalya, 2007. (Poster)

E29.Çam, H., E. Karataş,M.Kanlıkama, ve C. Durucu, “Otoskleroz cerrahisinde kullanılan teflon piston protezlerinin çaplarının işitme sonuçları üzerine etkisi: otoakustik emisyonlar ile değerlendirme”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 7, Antalya, 2007. (sözlü bildiri)

E30.Budak, T., S. Mumbuç, C. Durucu, E. Karataş, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve M. Çelik, “Gaziantep yöresinde kanda ve nazal sekresyonlarda eozinofil sayımı ve cilt testi sonuçları”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 26, Antalya, 2007. (sözlü bildiri) E31.Gökpınar, S., S. Mumbuç, E. Karataş, C. Durucu,T.Bağlam, ve M. Kanlıkama, “Septum deviasyonlu hastalarda submüköz rezeksiyon operasyonunun ses kalitesi üzerine etkisi”, XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 43, Antalya, 2007. (sözlü bildiri)

E32. Karatas, E., C. Durucu, T. Baglam, Y. Bayazit, S. Mumbuc, ve M. Kanlikama, “Outcomes of otologic surgeries with special interest to learning curves of residents in a tertiary referral setting”, 8th International conference on cholesteatoma and ear surgery integrated withMediterranean Society of Otology and Audiology 10th International Congress, OP004, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E33. Durucu, C., E. Karataş, R. Yiğiter, M. Yılmaz, T. Bağlam, F. Kara ve M. Kanlıkama, “Prospektif topoğrafik çalışma ile parotidektomi sonrası fasiyal sinir morbiditesinin değerlendirilmesi ”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS041, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E34.Karataş, E., C. Cevik, T. Balgam, C. Durucu, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Yenidoğan işitme tarama programında erken dönem sonuçlarımız.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS016, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E35. Çelik, M., E. Karataş, Y. Kaplan, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Prelingual koklear implantlı olgularda pre ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS022, Antalya, 2008. (sözlü bildiri)

E36. Karataş, E., A. öZ, T. Bağlam, C. Durucu, M. Kanlıkama ve S. Mumbuç, “Lakrimal gland kaynaklı adenoid kistik karsinom: Yanlış tanısı konulmuş ve yetersiz tedavi edilmiş bir olgu sunumu.” 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP65, Antalya, 2008. (elektronik Poster) doçentlik sonrası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E37. Karataş, E. “Orta kulakta glomus timpanikum’u taklit eden promontroyum hemanjiyomu” 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP017, Antalya, 2010. (elektronik Poster)

E38. Karataş, E. “Tanısı gecikmiş persistan fasiyal paralizili Ramsey hunt Sendromu” 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP132, Antalya, 2010. (elektronik Poster)

E39. Karataş, E., Z. Çetinkaya, “Atipik Meniere Hastalığı: Tekrarlayan Ani işitme Kaybı olarak takip edilen olgu sunumu” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P74, Antalya, 2011. (Poster)

E40. Karataş, E., M. T. Çicek ve Z. Çetinkaya, “Tiroglossal duktus kisti olarak düşünülen ektopik tiroid adenomu” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P254, Antalya, 2011. (Poster)

E41. Karataş, E., M. Tan ve Ç. Fırat Koca, “Kondrodermatitis nodularis helikis olarak takip edilen bir olguda tanı sorgulaması” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P101, Antalya, 2011. (Poster)

E42. Karataş, E., Ş. Can, “Tinnitusda psikolojik parametrelerin önemi” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P71, Antalya, 2011. (Poster)

E43. Bayındır T., N. Karadağ, E. Karataş ve A. Kızılay, “Larinksin iyi diferansiye nöroendokrin tümörü: Olgu sunumu”, 6. Ulusal Larengoloji kongresi, Ankara, 2012. (Poster)

E44. Konukseven O, Genc A, Muluk N, Basar Suren ,Kirkim G, ,Tuncer U, Kulakkayikci M, Karatas E, Bolat H, Akar F, Dincol I, Yorgun M, Kalcigolu T, Serbetcioglu B, Muzaffer Kiriş, Belgin E. “Evidence based data with JCIH criterias for bilateral Hearing loss: A multicentric study in Turkiye”, NHS Conference COMO, Italy, 2012. (sözlü bildiri)

E45. Simsek G., Gurocak S., Karadag N., Karabulut A.B., Demirtas E. ve E. Karatas, “Protective effects of resveratrol on acute salivary gland damage induced by total body irradiation in rats”, 10th International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, SS 002, Ankara, 2012. (sözlü bildiri)

E46. Simsek G., Demirtas E. ve E. Karataş, “A rare case of midline nasal dermoid cyst”, 10th International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, PS 132, Ankara, 2012. (Poster)

E47.Toplu Y., Kalcıoğlu T., E. Karataş, ve N. Oztanir “Konjenital Dış Kulak Yolu Aplazisi ve Fasial Sinir Timpanik-Mastoid Segment Total Dehissansı.”, 10th International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, PS 042, Ankara, 2012. (Poster)

E48. Çetinkaya Z, Toplu Y, Karataş E, Kızılay A ve Aydın EN. “Dış kulak yolunda tanımlanmış acquired tufted angioma”, 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi: 10-13 Mayıs, 2012, Antalya.(poster)

E49. Şimsek G., Demirtaş E. ve Karataş E., “Presbiyakuziye eşlik eden sübjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P083, Antalya, 2012. (Poster)

E50. Çetinkaya Z, Karataş E, Toplu Y, Bayındır T ve Kızılay A. “Obstruktif Uyku Apne sendromunda işitsel yolların değerlendirilmesi”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P098, Antalya, 2012. (Poster)

E51. Çetinkaya Z, Karataş E, Toplu Y, Bayındır T ve Kızılay A. “Obstruktif Uyku Apne sendromunda vestibüler sistemin değerlendirilmesi”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P107, Antalya, 2012. (Poster)

E52. Toplu Y., Balbaba M., Kalcıoğlu MT., Karataş E., ve Bayındır T. “Obstruktif nazal patolojilerin endoskopik dakriyosistorinostomi cerrahisi başarı oranı üzerine etkileri”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P203, Antalya, 2012. (Poster)

E53. Toplu Y., Karataş E., Kızılay A. ve ve Can Ş. “Bilateral dev boyun kitlesine neden olan scalp SCC nin yetersiz eksizyonu”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P304, Antalya, 2012. (Poster)

E54. Toplu Y., Tekin M., Kalcıoğlu MT., Karataş E., ve Bayındır T. “PFAPA sendromlu hastalarda medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması ve tedavide multi disipliner yaklaşım”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, P435, Antalya, 2012. (Poster)

E55. Karataş E, Toplu Y, Güllü S, Kurnaz B, Bayındır T ve Kızılay A. “Kulak operasyonu yapılmış kaviteli hastalarda koklear implantasyon”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS1 029, Antalya, 2013. (Poster)

E56.Karataş E, Kurnaz B, Toplu Y, Bayındır T, Kızılay A ve Güllü S., “Kafa tabanı osteomiyeliti, 3 olgu sunumu”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS3 033, Antalya, 2013. (Poster)

E57.Toplu Y, Bayındır T, Güllü S, Karataş E ve Kızılay A. “Dev konka bülloza”, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS3 078, Antalya, 2013. (Poster)

E58.Şimşek G, Çiftçi O, Karadağ N, Karataş E ve Kızılay A. “Topikal fenitoinin hasarlı nazal mukozada epitelizan ve neovaskülarizan etkileri”,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS1 058, Antalya, 2013. (Poster)

E59.Koç A, Karataş E, Demir İ, Toplu Y ve Kızılay A. “Dirençli dış kulak yolu enfeksiyonu sonrası tespit edilen kafa tabanı osteomiyeliti: Dört olgu sunumu”,36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 050, Antalya, 2014. (sözlü bildiri)

E60.Demir İ, Karataş E, Koç A, Toplu Y ve Kızılay A. “Kulak operasyonu yapılmış kaviteli hastalarda koklear implantasyon”,36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 051, Antalya, 2014. (sözlü bildiri)

E61.Bayındır T, Koç A, Karataş E, Bayındır Y ve Kızılay A. “Temporal kemik osteomiyeliti ile seyreden malign otitis externa: Olgu Sunumu”,36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS 257, Antalya, 2014. (Poster)

E62. Toplu Y, Kelleş M, Özerk A, Karataş E ve Kızılay A. “Endoskopik Farklı Tekniklerle Tedavi Edilen 36 inverted papillom Olgusunun klinik sonuçları”, 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS 3043, Antalya, 2015. (sözlü bildiri)