D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Kalcıoğlu, M.T., A. Kızılay, İ. Aladağ, E. Karataş, ve O. Özturan, “Çocuklarda yüz kırıkları”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 119-12 (2002). (Klinik Araştırma) D2.Erdem, T., İ. Gürses, E. Karataş, ve A. Kızılay, “Servikal Tüberküloz Lenfadenitlere Tanısal Yaklaşımımız”, KBB Postası, 13:189-193, (2003). (Klinik Araştırma) D3.Erdem, T., İ. Gürses, A. Kızılay, E. Karataş, ve G. Türker, “Tüberküloz Parotitisleri”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 12, 150-154 (2003). (olgu sunumu) D4.Erdem, T., M.C. Miman, İ. Gürses, A. Kızılay, E. Karataş. ve G. Türker, “Tüberküloz larenjitleri”, KBB BBC Dergisi, 2, 68-72 (2003). (olgu sunumu) D5.Gerek, M. ve E. Karataş, “Larengofarengeal reflü ve kronik larengofarenjitler”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 1, 38-40 (2005). (Derleme) D6.Karataş, E., T.Erdem, İ. Gürses, ve G. Erdem, “Parotisde Castleman hastalığı: Olgu sunumu ve literatürlerin değerlendirilmesi”, KBB ve BBC Dergisi, 13, 92-95 (2005). (olgu sunumu) D7.Tutar, E., E. Karataş, Y. Kibar, T. Bağlam, ve C. Durucu, “Larinks karsinomlarında stromal eozinofilik reaksiyonun prognostik parametreler ile ilişkisi”, KBB Forum, 5, 142-145 (2006). (Klinik Araştırma) D8.Mumbuc, S., C. Durucu, E. Karataş, ve M. Kanlıkama, “Juvenil Nazofaringeal Anjiofibromlarda Tedavisi: Tedavi Sonuçlarımız”, KBB Forum, 5, 146-151 (2006). (Klinik Araştırma) D9.Karataş, E., A. Kızılay, B. Mızrak, ve O. Özturan, “Parotis bezinin senkronize benign ve malign tümörü: Pleomorfik adenom ve adenokistik karsinom”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi J. Med. Sci., 26, 594-596 (2006). (olgu sunumu) D10.Ceylan, A.,E. Karataş, M. Yılmaz, ve K. Uygur, “Obstruktif apne sendromunda cerrahi dışı tedaviler”, KBB Klinikleri Dergisi, 8, 38-44 (2006). (Derleme) D11.Karataş, E., C. Durucu, S. Mumbuc, ve M. Kanlıkama, “Subjektif işitme kaybı ile karışan edinsel epileptik afazi: Landau Kleffner Sendromu”, KBB Forum, 6, 22-25 (2007). (olgu sunumu) D12.Mumbuç, S.,E. Karataş, C. Durucu, T. Bağlam, C. Çevik, ve M. Kanlıkama, “Endoskopik cerrahinin nazal polipozis, kronik sinüzit ve rinojenik baş ağrılı hastalardaki uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması”, KBB ve BBC Dergisi, 14, 14-20 (2007). (Klinik Araştırma) D13.Kanlıkama, M. veE. Karataş, “Epistaksisde arter ligasyonu”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 10, 72-75 (2007). (Derleme) D14.Karataş, E., S. Mumbuç, C. Durucu, T. Bağlam, M. Kanlıkama, ve M. Çelik, “Revizyon endoskopik sinüs cerrahisi: Cerrahi sonuçlar”, KBB ve BBC Dergisi, 15, 74-78 (2007). (Klinik Araştırma) D15.Karataş, E., M. Gerek, ve A. Ceylan, “Otolaringoloji ve Laringofaringeal Reflü: Aralarındaki ilişki”, KBB Postası, 17, 19-27 (2007). (Derleme) D16. Karataş, E., T. Erdem, M.C. Miman, ve O. Özturan, “Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak: Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 47, 58-62 (2009). (Klinik Araştırma) D17. Karataş, E. ve E. Demirtaş, “Kronik ve rekürren tonsillitler”, SENDROM Dergisi, (Kabul edildi).2008 (Derleme) D18. Mızrak, A., R. Gül, S. Koruk, S. Ganidağlı, E. Karataş, ve Ü. Öner, “Complete upper airway obstruction after adenotonsillectomy”, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 6, 41-44 (2008). (olgu sunumu) D19.Karataş, E., Y. Kaplan, M. Kanlıkama, S. Mumbuç, ve C. Durucu, “Kronik otitli çocuklarda cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Gaziantep Tıp Dergisi, 14, 1-5 (2008). (Klinik Araştırma) doçentlik sonrası yayımlanan ulusal makaleler: D20. Durucu, C., E. Karataş, Baglam, T., Cevik, C., ve M. Kanlikama, “Erişkin Ses teli hemanjiyomu, Vocal cord hemangioma in an adult”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, (2)1, 91-94 (2011). (olgu sunumu) D21. Karataş, E., “Tanısı gecikmis persistan fasiyal paralizili Ramsey Hunt Sendromu”, Turk Norol. Derg., (17), 122-123 (2012). (olgu sunumu) D22. Cevik, C., T. Baglam, E. Sengul, E. Akbay, E. Baysal, E. Karataş, A. Kilic, ve M. Kanlikama, “Tinnituslu hastalarda trimetazidin hidroklorür kullanımı sonrasında odyolojik testlerin ve VAS skorlarının karşılaştırılması”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, (3)1, 81-86 (2012). (klinik araştırma) D23. Karataş, E., “Subjektif tinnitusda psikolojik ölçme ve değerlendirme yöntemleri”, Curr. Pract. ORL, 8 (1), 41-48 (2012). (Derleme) D24. Karataş, E., “Tonsil ve Waldayer lenfatiklerinin cerrahi anatomisi”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 19(4), 43-47 (2012). (Derleme) D25. Bayindir, T., E. Karataş ve Z. Cetinkaya, “Atypical Meniere Disease: Case report of a patient with treated as sudden hearing loss”, J. Turgut Ozal Med. Cent., 19(4), 268-271 (2012). (olgu sunumu) D26. Toplu Y., E. Karataş, M.T. Cicek ve Z. Cetinkaya, Boyun Orta Hattında Tiroglossal Duktus Kisti Sanılan Ektopik Tiroid Doku Adenomu”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (20), 89-91 (2013). (olgu sunumu) D27.Süner A, Tutar E, Kalender ME, Kazancı Ü, Arslan S.K., Balakan O, Karataş E, Kanlıkama M. Supraglottik larinks karsinomlarında tümör ilişkili doku eozinofilisinin prognostik parametreler ile ilişkisi, Dicle Med. J.,40 (1): 45-49, (2013). (klinik araştırma) D28.Toplu Y., E. Karataş, A. Kızılayve T. Bayındır, “Konjenital bilateral lamina paprisea dehisansı”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (21), 70-72 (2013). (olgu sunumu) D29.Toplu Y., Ş. Can, T. Bayındır, E. Karataş, ve A. Kızılay, “Bilateral Dev Boyun Kitlesine Neden Olan Saçlı Deri Skuamöz Hücreli Kanserin Yetersiz Eksizyonu”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (20), 279-281 (2013). (olgu sunumu) D30. Toplu Y., T. Bayındır, S. Gullu, E. Karataş, veA. Kızılay, “Giant concha
bullosa pyocele: An unusual cause of rapidly developing nasal obstruction ”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (21), 151-153 (2014). (olgu sunumu)D31. Karataş, E., İ. Demir, ve Ş. Can, “Kulak enfeksiyonları ve iletim tipi işitme kayıpları ”, C. Pract ORL, (10), 27-31 (2014). (Derleme)D32. Karataş, E., Koca CF., Aydin, S., Toplu, Y. ve ve H. Taskapan, “A rare cause of vertigo: Cryoglubulinemia ”, J. Turgut Ozal Med. Cent., (23), 435-438 (2016). (olgu sunumu)D33. Karataş, E., “Vertigo Epidemiyolojisi”, Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., (4), – (2016). (Derleme)D34. Karataş, E., “Vertigo”, İcaad, (2), 7-12 (2018). (Derleme)