Adenotonsillectomy and Ventilation Tubes for ear

BADEMCİK VE GENİZ ETİ

Bademcik ve geniz eti enfeksiyonları neden önemlidir?

                 
Üst solunum yolu enfeksiyonları en yaygın bulaşıcı hastalıklardır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının da en sık görülenleri özellikle çocuklarda bademcik ve geniz eti enfeksiyonlarıdır. Çocuklar on yaşına kadar yılda ortalama 3-4 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirler. Doktor ziyaretlerinin yüzde 70’i solunum sistemi enfeksiyonlarından kaynaklanır.

Bademcik ve geniz eti enfeksiyonları yaygın mıdır?
Enfeksiyonlar sonbahar ve ilkbahar aylarında daha sıktır. Kalabalık ve küçük-kapalı mekânlar bakteri ve virüs gibi patojenlerin bulaşmasını kolaylaştırır. Bulaşma genelde damlacık yoluyla veya el sıkışta-öpüşme gibi doğrudan temas yoluyla gerçekleşir.

Bademcik ve geniz eti hastalıklarının belirtileri nelerdir?
Bademcik ve geniz eti enfeksiyonlarında klinik tablo genellikle ani başlar; hastalarda yüksek ateş, genel halsizlik ve yutkunma zorluğu vardır. Boyunda lenf bezlerinde büyüme, baş ağrısı, karın ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı olaya eşlik edebilir.

Tekrarlayan bademcik enfeksiyonları neden önemsenmelidir?
Birkaç yıl, yılda 3 ve üzerinde bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda ilerde akut romatizmal ateş hastalığı gelişebilir; eklemler, kalp kapakçıkları ve böbreklerde hasar oluşabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar bademcikler ve geniz eti dokusunda büyüme oluşturabilir ve bunun sonucunda da çocuklarda solunum yolunda tıkanmalar, nefes alma güçlükleri ortaya çıkar. Sıkıntı en çok uyku sırasında fark edilir; bu çocuklar genellikle horlayan ve uyku apnesi dediğimiz uykuda 10 saniyeyi geçen nefes durması yaşayan çocuklardır. Konuşma bozukluğu, yeme ve yutma güçlüğü, yüz ve diş yapısında bozulmalar olabilir. En ciddi sorunlardan biri de geniz eti hastalarında orta kulakta sıvı birikimine bağlı işitme kayıplarıdır.

Bademcik ve geniz eti hastalıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?
Hastalar Çocuk ve Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmeli ve tedavi planı birlikte yapılmalıdır. Enfeksiyon sırasında boğaz kültürü almak ve antibiyogram sonucuna göre uygun bir tedavi başlatmak en ideal yöntemdir.

Hangi durumlarda cerrahi tedaviye karar verilir?

Cerrahi endikasyonları 3 ana başlıkta toplayabiliriz:
• Sık enfeksiyon geçirmeye bağlı sorunlar: Bir çocuk bir yılda 7 kez veya iki yıl arka arkaya yılda 5 kez veya birbirini izleyen 3 yıl boyunca yılda 3 kez ve üzerinde bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa cerrahi gereklidir. Ama bazen tek bir şiddetli enfeksiyonda bile ameliyat kararı verilebilir.
• Büyüklüğüne bağlı problemler: Hastalar nefes alma, yemek yeme ve yutmada zorluk çekerler ve horlarlar. Hastalığın ilerlemiş düzeyi, uykuda nefes durması yani uyku apnesidir. Bu tablo sağ kalp yetmezliği ve kor pulmonale dediğimiz akciğer sorununun gelişmesine neden olabilir. Bu gelişmeler yaşanmadan cerrahi müdahale yapılmalıdır. Ayrıca nadir görülmesine karşın, tek taraflı bademcik büyümesi de habis tümör olasılığı nedeniyle acil değerlendirme gerektirebilir.
• Ağız kokusu ve bademcik taşları

Bademcik ve geniz eti ameliyatı nasıl yapılır?
Çocuklarda tercih edilen yöntem anestezi uzmanı eşliğinde genel anestezi ile ameliyattır. Ameliyat süresi yarım saatten kısadır. Ağız içinden çalışılarak bademcik ve geniz eti alınır. İşitme kaybının eşlik ettiği orta kulak sorunu bulunan olgularda, aynı seansta kulağa da müdahale edilebilmektedir. Hastaların ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri 6-7 saattir.

 Ameliyata engel durumlar var mıdır?
Öncelikle hastaların ameliyat sırasında akut enfeksiyon geçirmiyor olması tercih edilir. Ancak bademcik çevresinde apse gibi yaşamı tehdit edici boyutta bir enfeksiyon varsa, ameliyat, zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir. Yarık damağı bulunan ve küçük dilinde anatomik varyasyonu olan çocuklara geniz eti ameliyatı önerilmez. Bu hastalarda hava yolu tıkanması ileri derecede ise ameliyat kısmi yapılabilir. Ameliyat sonrası sorun yaşatabilecek hastalığı bulunan çocuklarda ön değerlendirmenin iyi yapılması gereklidir. Bu bir ekip kararı olmalıdır.

Bademcik ameliyatı yapılması çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatır mı?
Uygun endikasyon konulduğunda bademcik ameliyatı çocuğu zayıf düşürmez, tam tersine, kronik ve fonksiyonunu yitirmiş veya soluk yolunu iyice kapamış bademcikleri almak çocuğu rahatlatır, gelişmesini olumlu yönde etkiler.

Ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmelidir?
Ameliyatı izleyen bir hafta içinde hastalara sulu ve yumuşak gıdalardan oluşan bir diyet uygulanır. Ameliyat olmuş çocuklara bir hafta süreyle sert, sıcak ve baharatlı yiyecek vermemek, gazlı, asitli içeceklerden kaçınmak gerekir. Bu dönemde özellikle dondurma iyi bir tercihtir.

Kulakta Sıvı Birikimi (Seröz Otitis Media – SOM = Efüzyonlu Otitis Media – EOM) nedir?

Orta kulak ile geniz boşluğu arasında yer alan  ve orta kulak havalanmasını sağlamak ve  dış kulak yolu arasındaki basıncı dengelemekle görevli olan  östaki borusu  burnun arkasında  geniz boşluğunun  iki tarafında yer almaktadır. Östaki borusu burun, geniz ve boğazdaki farklı hastalıklar sonucunda görev yapamadığında  orta kulakla dış kulak arasındaki basınç dengelenemez.

Başlangıçta orta kulakta oluşan negatif basınç oluşur. Östaki tıkanıklığı devam ettiğinde orta kulağın östaki borusundan geniz boşluğuna akması gereken kendi sıvısı burada toplanmaya başlar, biriken sıvının kıvamı giderek koyulaşır yapışkan hal alır. Kulak  zarında çökme oluşur. Uzun dönemde zar orta kulaktaki işitme kemikçiklerine ve orta kulak tabanına yapışması ile sonuçlanabilir (Adeziv otit).

Bu hastalık halinin zamanında tedavi edilememesi kalıcı işitme kayıplarına,orta kulak iltihaplarına neden olur. Oluşan işitme kaybı özellikle çocuklarda konuşma ve zihinsel gelişme ve okul başarısı üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Kulak  Tüpü (Ventilasyon / Havalandırma Tüpü) Nedir?

Uygun tıbbi tedavilere karşın orta kulaktaki negatif basınç ve sıvı birikiminde olumlu gelişme saptanmayan hastalarda orta kulaktaki negatif hava basıncını dengelemek, orta kulağa hava geçişi sağlamak üzere kulak zarına takılmaktadır.

Timpanostomi tüpü, miringotomi tüpü, ventilasyon tüpü ya da basınç dengeleme tüpü olarak da adlandırılır. Çok değişik tiplerde ve değişik maddelerden yapılan tüpler vardır. Plastik, altın, metal veya teflondan yapılmış ve enfeksiyon meydana getirmemesi için özel malzemeyle kaplanmıştır.

Tüp Ameliyatı

                     

Ameliyat, gen
el ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Çocuklarda daha çok genel anestezi uygulanır. Cerrahi olarak 2 -3 mm zar çizilip delik açılarak sıvı temizlenebilir.Bu delik genellikle 7-10 gün içerisinde iyileşerek kapanır.Zardaki çizilen bu kısmın kapanmaması ve havalanmanın devam etmesi için  özellikle 3 aydan uzun süren kronik sıvı birikimlerinde ve biriken sıvı kıvamının koyu olduğu durumlarda  zara açılan deliğe ventilasyon tüpü yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 10-20 dk sürmektedir.

Bu işlemi takiben ileri  bir  yapışma yoksa zardaki çökme hemen  düzelir, sıvı kaybolur ve işitme kaybı hızla normale döner. Gereken durumlarda beraberinde geniz eti ve bademciklerin aynı ameliyatta alınması tedavinin uzun dönem başarısı için olumlu etki yapmaktadır.

Kulak Tüpü Takılmasının Faydaları nelerdir?
Kulak tüpü,
-orta kulak iltihabına tekrar yakalanma riskini önemli oranda düşürür,
-orta kulakta biriken sıvıdan dolayı oluşan duyma kaybını ortadan kaldırır,
-orta kulak iltihabından kaynaklanan konuşma ve denge problemlerini iyileştirir,
-orta kulak iltihabından kaynaklanan davranış ve uyku problemlerini iyileştirir.

Tüp ne kadar süre kalır?
Bu takılan tüpün cinsi ile ilgilidir. Kulağına ilk defa tüp takılan bir hastada genellikle kısa süreli tüpler seçilir. Bunlar ortalama 6-9 ay kalırlar ve vücut tarafından atılırlar. Genellikle kontrol muayenesinde tüpün dış kulak yoluna atıldığı görülür ve hekim tarafından tüp alınır. Eğer tüp kendi kendine atılmazsa ve 1 yılı aşkın süredir yerindeyse, çocuk bir hasta söz konusu ise hafif bir anestezi gazı koklatılıp hekim tarafından çıkarılabilir. Tekrar eden tüp uygulamalarında ise T-tüp adı verilen uzun süreli tüpler kullanılabilir ve bu tüpler normal koşullarda vücut tarafından kolay kolay atılamaz, 1 yıldan fazla hekimin öngördüğü süre kulakta kalır ve hekim tarafından çıkarılır.

Tüp takıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Tüp takıldıktan sonra kulak sudan korunmalıdır. Bunun için en güzel yol, her yıkanmada tek kullanımlık uygulanan vazelinli pamuklardır. Buna karşın bir şekilde kulak iltihaplanır ve akmaya başlarsa hemen hekime başvurulmaldıır. Genellikle antibiyotikler ve bazı damlalarla enfeksiyon kontrol altına alınabilmektedir.

Çocuğumun kulağına tüp takıldı ve geniz eti alındı. Şimdi tüpü düştü. Yeniden tüp takma ihtiyacı olabilir mi?
Orta kulak sorunlarında önemli rol oynayan geniz etinin alınması kulakta sıvı birikmesi ihtimalini azaltacaktır. Yine yukarıda belirtildiği gibi geçen zamanla östaki tüpü 7 yaşında erişkindeki açısına erişmektedir. Sonuçta geniz eti alınan ve kulağına tüp takılan çocukların önemli kısmında yeniden tüp takma ihtiyacı olmasa da bir kısmında kulakta sıvı toplanması tekrar edebilir. Bu hastaların tespit edilmesi önemlidir.

 

Tonsillectomy and Adenoidectomy

What are Tonsils and Adenoids?

            

Tonsils and adenoids are collections of lymphoid tissue found in the throat.  The tonsils are located on each side of the throat in the soft palate.   The adenoids are located behind the nose and above the soft palate and generally cannot be seen without the aid of special mirrors to examine these areas.  Both tonsils and adenoids function to filter bacteria and viruses entering through the nose or throat.

What are tonsillitis and pharyngitis?

Tonsillitis is an infection of the tonsils. Pharyngitis is an infection of the back of the throat (known as the pharynx).  These two infections may often occur at the same time.  Symptoms of tonsillitis of pharyngitis are fever (usually greater than 101º F or 38º C), chills, sore throat and pain on swallowing.

 Why Remove Tonsils and Adenoids

There are two basic reasons that otolaryngologists recommend tonsil and adenoid surgery (T&A). These are infection and obstruction. The infectious indications should include chronicity or recurrence as support of these subcategories. The infections may include the ears, nose, nasopharynx, adenoids, sinuses, pharynx, tonsils, peritonsillar tissues and/or the cervical lymph nodes. Obstructions may involve the nasal or oral airways as well as swallowing difficulties.

What are the symptoms associated with enlarged tonsils and adenoids?

Children with enlarged adenoids may complain of difficulty breathing through the nose or be chronic “mouth breathers”.   Noisy breathing with “snoring” quality may be present in awake or sleeping children.  Pauses in breathing while sleeping are also seen with enlarged tonsils and adenoids and this is called apnea.  Sleep apnea may be a serious medical condition.

 Age of Patient

 Ninety percent of all T&A’s are performed on children under 15 years old. Tonsillectomy alone is rarely done in children less than three years old. Adenoids are less frequently removed in adults.

 Benefits of Tonsil and Adenoid Surgery

Decrease the frequency and severity of ear, nose, or throat illnesses.

Reduce obstruction in breathing which may improve sleep, growth, and attention span while reducing problems with bed-wetting.

Improve hearing if ear infections were problematic.

Removal of tonsils and adenoids is not associated with increased infections due to the relative inactivity of infected tonsillar and adenoid tissue, as well as the presence of vast amounts of similar tissue left in the body after the procedure, such as lymph nodes.

What are the risks of Tonsil and Adenoid Surgery?

Tonsillectomy is performed under a general anesthetic, and there always is small risk of complications from the anesthesia.  The major complication associated with the tonsillectomy/adenoidectomy itself is bleeding at the site where the tonsils/adenoids were removed. This can occur right after the operation or up to seven to ten days afterwards when the eschar covering the operative site falls off.  Approximately 1-2% of patients who undergo tonsillectomy/adenoidectomy will have bleeding severe enough to require a trip to the emergency room.  About on-half of these people will need to go back to the operating room to control the bleeding, and the other half will stop bleeding on their own.  Other rare risks of tonsillectomy/adenoidectomy include infection, delayed healing or abnormal scarring.  Dehydration may occur if fluid intake is not maintained at an adequate level.

Pre-Operative Instructions

Follow instructions from anesthesia/day surgery personnel regarding eating or drinking prior to surgery and time to come to day surgery for your procedure.

Avoid use of over the counter medications.

Do not take the following medications for three weeks prior to surgery

 • all ibuprofen-type medications.
 • all over the counter nose sprays.
 • ASPIRIN and all aspirin containing drugs.

 Post-Operative Instructions

 WHAT YOU CAN EXPECT:

 1. Sore throat for 1 to 14 days.
 2. Elevated temperature for 24 to 48 hours.
 3. Earache, especially with swallowing.
 4. Possible mild constipation.
 5. Some blood tinged mucus.

HELPFUL
HINTS:

For the first 24 hours avoid milk products as they thicken you secretions.

To help avoid nausea do not take pain medication on an empty stomach (with the exception of Tylenol).

Use an ice collar for discomfort or small amount of bleeding. Use regular chewing gum 1/2 hour before meals to stretch throat muscles and make swallowing easier.

Adequate fluid intake will prevent temperature elevation.

Resume regular diet as soon as possible. Avoid “babying” throat.

May use a mild laxative after the first day, if necessary.

The sooner the throat is used, the sooner the earache will be relieved. Use the throat for talking, swallowing and chewing. It reduces soreness.

Return to work or school after seven days if no difficulties arise. No play on playground or Physical Education for 14 days.

On the fourth day, you need to begin eating crusty foods such as crackers, potato chips, pizza, etc. to “rough” the back of the throat and promote healing.

More than likely you will have a foul odor to your breath 3-5 days past surgery. You can gargle with mouthwash or take 1-2 teaspoons of fruit flavored yogurt in your mouth and let it dissolve.

Do not take aspirin or any medication with aspirin. Patients on blood thinners (Coumadin, Aspirin, Plavix, etc.) should discuss this with the doctor.

REPORT AND/OR SEE A DOCTOR FOR:

Temperature above 101 degrees, although mild fever is not uncommon in the first 4 days after surgery.

Bright red bleeding. The greatest danger period is day 4 through 9 when the white crust comes off. If slight bleeding occurs, put on an ice collar and put the patient to bed. Seek medical treatment if bleeding continues. The patient will be checked by his or her doctor in 1-4 weeks. If you have any question, please call or go directly to the emergency room.

WHAT IS  EFFUSION IN THE EAR (SEROUS OTITIS MEDIA, OTITIS MEDIA with EFFUSION)

Serous otitis media describes a collection of fluid in the middle ear. This may be acute (not lasting for a long time) or chronic (lasting for a long time).

Acute serous otitis media is usually the result of blockage of the eustachian tube from an upper respiratory infection or an attack of nasal allergy. In the presence of bacteria, this fluid may become infected, leading to an acute suppurative otitis media (infected or abscessed middle ear).

Chronic serous otitis media may result from long-standing eustachian tube blockage or from thickening of the fluid so that it cannot be absorbed or drained down the tube. This chronic condition is usually associated with hearing impairment. There may be recurrent ear pain, especially when the individual catches a cold. Fortunately, serous otitis media may persist for many years without producing permanent damage to the middle ear mechanism. The presence of fluid in the middle ear, however, makes it vulnerable to recurrent acute infections. These recurrent infections may result in middle ear damage.

The inability to treat this illness on time causes permanent hearing loss, middle ear infections. The resulting hearing loss can have a negative impact on speech and mental development and school success, especially in children.

 INDICATIONS

Myringotomy and tube placement is a common procedure performed in children. The reasons for ventilation tube insertion include: 1) fluid is present in the middle ear cleft for greater than 8-12 weeks despite adequate medical therapy causing a significant hearing impairment, 2) recurrent ear infections are debilitating secondary to severity or frequency, 3) severe retraction makes the ear likely to develop adhesions, cholesteatoma, or other chronic ear problems such as vertigo, tinnitus, and/or speech and language delays, 4)eustachian tube dysfunction with intermittent ear complaints.

Pre-Operative Instructions

Follow instructions from anesthesia/ day surgery personnel regarding eating or drinking prior to surgery, and time to come to day surgery for your procedure.

Avoid use of over the counter medications.

Do not take the following medications for three weeks prior to surgery:

 • All ibuprofen type drugs
 • All over the counter nose sprays.
 • ASPIRIN and all aspirin containing drugs

 Operation

           

Surgery for myringotomy and tube insertion is usually performed under general anesthesia with a mask ventilation technique. There is normally no need for an IV (intravenous line) and the whole procedure is less than 20-30 minutes in length. Any fluid is aspirated, and appropriate cultures are performed when necessary. Eardrops are commonly prescribed in the post operative period.

Post-Operative Instructions

What can you expect

 • Mild pain in the ear and neck.
 • Drainage from the ear for 48 hours.

 Helpful hints

 • Avoid getting water in the ear. Be very careful while bathing. You can coat a cotton ball completely around with Vaseline and place in your ear in order to make a good seal while bathing. No Swimming!! After you return to the office for your post-operative check-up we will discuss ear plug options with you if you plan to go swimming.
 • Place two drops of Floxin Otic Solution in the ear canals two times a day for three days, then only use as needed (i.e. ear discomfort, child pulling at ear or placing finger in ears.)
 • If you have been prescribed an antibiotic (not everyone requires this), please take it according to the directions on the bottle and complete the amount given to you, even if you feel better before the medication is finished.
 • You may resume normal activity level one day after surgery excluding getting ears wet.
 • A follow-up appointment will be made for two weeks following surgery. After that visit, an appointment for two to ten weeks later for a hearing and pressure test may be necessary.

 

.