TİROİDEKTOMİ

TİROİDEKTOMİ (TİROİD BEZİNİN ÇIKARILMASI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM(RIZA) FORMU

 

Hastanın Adı Soyadı:                                                             TC Kimlik No:

                 Baba Adı:                                                                Anne Adı:

                 Doğum Tarihi:                                                         Tel:

 

A.ONAM (RIZA) FORMU VE HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Bu yazılı form, size yapılacak olan  tedavi/ameliyat ve buna bağlı komplikasyonlar (ameliyat sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yan etkiler) hakkında temel bilgileri açıklamak için hazırlanmıştır. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz.

Bu form, tarafınıza sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı şeklini içermektedir ve YASAL BİR GEREKLİLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE KULLANILMAK ÜZERE hastane arşivinde saklanacaktır.

Yapılan muayene sonucunda size/hastanıza ameliyat gerektiği kararına varılmıştır. Hekiminiz ameliyattan önce size bu belgede yazılı olan bilgileri verecek, bunun sonunda ameliyatın yapılması konusunda SERBEST İRADENİZ ile kararınızı vereceksiniz.

Bu formun HER SAYFASININ siz ve bir yakınınız tarafından imzalanması YASAL BİR

ZORUNLULUKTUR.

  Hastalık hakkında bilgilendirme:

Guatr da denilen tiroid bezinizdeki şişlikler (nodul yada nodüller)/tiroid bezinizin çok çalışması nedeni ile tiroidektomi adı verilen bir operasyon geçireceksiniz. Bu ameliyatla tiroid bezinin tek veya iki taraflı kısmen veya tamamının çıkarılacaktır. Tiroid bezi boynunuzun ön, alt tarafında yer alan ve tiroid adı verilen tiroid hormonlarını üreten bir salgı bezidir. Bu hormon kan yolu ile tüm dokulara ulaşır ve vücutta metabolizmada denilen birçok kimyasal olayın hızını belirler. Bazen tiroid bezinde genellikle iyi huylu ya da daha nadir olarak kötü huylu nodul adı verilen şişlikler gelişir. Bu durumdan tiroid bezinizin bir kısmı ya da tamamı etkilenebilir. Boynun iki tarafında da simetrik olarak bulunan bu organın yarısının çıkarılması dahi çoğu hastada belirgin bir şekilde hormon eksikliğine yol açmaz ve çoğu hasta dışarıdan hormon almadan yaşantısını sürdürebilir. Ancak bazı hastalarda bezin tama yakını hastalıktan etkilendiği için tamamını ya da tama yakınını çıkartmak gerekmektedir. Bu durumda ise hastalar yaşamlarının geri kalan kısmında dışarıdan hormon tabletleri almak zorundadırlar.

B.AMELİYAT VE KOŞULLAR:

Doktor bana aşağıdaki koşullarda olacağımı açıkladı (hastanın kendi kelimeleri ile) :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki ameliyat uygulanacaktır:

Troidektomi  (tiroid bezinin alınması) ameliyatı.

 

 

 1. ANESTEZİ:

Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz.

Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.

Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

 1. TIBBİ MÜDAHALE İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
 2. Tüm ameliyatlar, hastanemiz ameliyathanesinde, ameliyata ve hasta talebine bağlı olarak bölgesel ya da genel (narkoz) anestezi altında yapılmaktadır. Genel anesteziye (narkoz) ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi uzmanı ile görüşebilirsiniz.
 3. Ameliyatın uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00 ‘ten sonra hiçbir şey yenilip içilmemeli ancak kronik hastalık nedeniyle (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği) kullanılmakta olan ilaçlar ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde az miktarda su ile içilmelidir.
 4. Ameliyattan önceki 1 hafta boyunca aspirin gibi kanamayı arttırabilecek ilaçlar kullanılmamalıdır.
 5. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde ameliyat yapılamaz.
 6. Ameliyat sonrasında bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 – 48 saat içinde istirahat edilmelidir. Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma) sakınılmalıdır.

E.UYGULANACAK AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ:

 1. Artmış göğüs enfeksiyonu riski mevcuttur, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
 2. Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir, yoğun bakımda kalmayı gerektirebilir ve ölümcül olabilir.
 3. Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç oluşabilir.
 4. İşlemden kaynaklanabilen ölüm meydana gelebilir.
 5. Obez (kilolu) hastalarda ve sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski mevcuttur,aynı zamanda akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları oluşma ihtimali daha yüksektir. Kanda pıhtılaşma riski daha yüksektir.
 6. BU AMELİYATA AİT RİSKLER:
 7. Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir yada mümkün olmayabilir.Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir.
 8. Ameliyat sırasında ve sonrasında derin toplardamar sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer embolilerine yol açabilirler. Bu durum ölümcül olabilir.
 9. Ameliyat esnası veya sonrası içeriye ya da dışarıya kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.
 10. Olası enfeksiyonlara karşı da antibiyotik uygulanacaktır. Ancak bu uygulamanın enfeksiyonu riskini sıfıra indirmesi tıbben imkansızdır. Bu enfeksiyonlar akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında veya yarada gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale ve antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun yayılıp ölüme yol açması riski mevcuttur
 11. Ameliyat esnasında ses tellerine giden sinirlerin hasar görmesi sonucu geçici veya kalıcı ses kısıklığı veya ses tonu değişiklikleri, seste çabuk yorulma gelişebilir. Se
  s tellerinin felcine bağlı nefes darlığı gelişecek olursa geçici olarak solunum yolunun bir tüple boyun derisine açılması (trakeostomi) gerekebilir. İki taraflı ses teli felci durumunda ameliyattan altı ay sonra ses telini açmak için operasyonlar gerekebilir.
 12. Ameliyat sonrası kalsiyum düşüklüğü gelişebilir. Damardan/ağızdan kalsiyum verilmesi gerekebilir Diğer risklere göre görülme ihtimali biraz daha fazladır. Bunun nedeni kandaki kalsiyumun operasyon sonrası kemiğe geçmesi ve/veya tiroide çok yakın olan paratiroid bezlerinin operasyon sırasında etkilenmesi ve fonksiyonlarının bozularak operasyon sonrası dönemde kan kalsiyumunda düşmesine neden olarak vücutta çeşitli bölgelerde uyuşma ve kasılmalara neden olmasıdır. Operasyonda paratiroid korunsa da normal olarak çalışmayabilir. Bu durum genellikle geçicidir. Ancak vakaların bir kısmında ömür boyu kalsiyum, vitamin D kullanmak gerekebilmektedir. Bu potansiyel yan etkilerin ve sorunların oldukça nadir olduğunu vurgulamak isteriz.
 13. Boynunuzun ön kısmında yara izi olabilir. Nadiren skar denilen bu izde kalınlaşmalar olabilir. Daha önceden geçirmiş olduğunuz bu tip cilt problemleriniz varsa hekiminizi önceden bilgilendiriniz.
 14. Tiroid bezinin tamamı değil sadece nodüllerin bulunduğu kısmı alındıysa, ameliyat sonrası patolojide yapılan incelemede nodüllerden bir veya birkaçının kötü huylu tümör bulundurduğu saptanırsa,ilk ameliyatın üzerinden iki ay geçtikten sonra tiroidin kalan parçasının ve boyundaki lenf bezlerinin tamamen çıkarılması gerekebilir
 15. Mevcut olan hastalık tamamen çıkarılamayabilir, tekrarlayabilir yada başka organlarda metastaz (yayılım) ortaya çıkabilmektedir.
 16. Operasyon sonrası radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) gerekebilmektedir.
 17. ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 18. Doktor, benim için önemli riskleri, problemleri ve komplikasyon gelişirse olabilecek sonuçları tarafıma anlatarak açıkladı.
 19. Doktor, konu ile ilişkin tedavi seçeneklerini açıklamasının yanında ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.

H.TIBBİ MÜDAHALEYİ REDDETME DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLER:

 1. Tanı amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak kesin tanının gecikmesi, hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 2. Tanı amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak kesin tanının gecikmesi, hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 3. Guatr adı da verilen tiroid bezinizdeki şişliklerin (nodul yada nodüller) ameliyat edilmesindeki en önemli neden kanser şüphesi olmasıdır. Bu şüphe çoğu zaman iğne biopsileri ile giderilmeye çalışılır. Ancak şüphe devam ediyorsa o zaman operasyon kararı verilerek bu durumun teşhis ve tedavisi gerçekleştirilir. Ayrıca kanser olmadığı halde tiroitdeki bazı nodüller hızla büyümeye devam ederek kitle etkisi ile birtakım şikayetler oluşturabilirler. Bu durumda da doktorunuz ile görülerek operasyon kararı verilmesi sık uygulanan bir durumdur.

 İ.KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

 1. Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLİKESİ ortaya çıkabilir.
 2. Ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaçlara(antibiyotik/narkoz ilaçları/ağrı kesici ve diğer ilaçlar) bağlı allerjik reaksiyonlar oluşabilir ve buna bağlı yoğun bakım gerekliliği oluşabilir. Bu reaksiyonlar ölüm ile sonuçlanabilir.
 3. HASTA İZNİ:

Şunları kabul ediyorum:

 1. Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini,bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım.
 2. Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, hastalığımın seyrini ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.
 3. Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı.
 4. Durumum, riskler,uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ,cevaplandı, memnun ve ikna oldum.
 5. İstemediğim taktirde tedaviye/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
 6. Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü/ameliyatı anladım.
 7. Tanı/tedavi/ameliyat esnasında temin edilen benimle ilgili tüm dokümanların, FOTOĞRAFLARIN ve alınan örneklerin eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.
 8. Ameliyatın hastanenin uzman veya asistan doktorlarının gerçekleştirebileceği, bu hastanenin bir eğitim hastanesi olduğu, tedavinin/ameliyatın BİR KISMININ YA DA TAMAMININ ASİSTAN DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
 9. Uygulanan işlemler sırasında gelişecebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım.
 10. Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım.
 11. Tedavi/ameliyat esnasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde TEDAVİNİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ ya da O AN HAYATİ RİSK NEDENİYLE GEREKLİ GÖRÜLEN FARKLI BİR TEDAVİNİN (nefes almam için BOĞAZIMA DELİK AÇILMASI dâhil) UYGULANABİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
 12. Yukarıdaki ifadelere dayanarak , AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM.

 

Hasta adı soyadı/ karar veren vekil, akraba ……………………………………………….

İmza ………………………………………………..

Tarih ………………………………………………..

Şahit adı ve soyadı ………………………………………………..

Tarih ve imza ……………………………………………….

K.DOKTOR BELGESİ:

Aşağıdakileri açıkladım:

– hastanın durumunu,

– tedavi ihtiyacını,

– işlemin risklerini,

– tüm görülebilecek risklerin olası sonuçlarını,

– hastaya özgü problemler ve önemli riskleri.

 

Hastaya/ailesine/karar veren vekil kişiye aşağıdaki fırsatlar verildi,

– yukarıdaki konularla ilgili soru sorma,

– diğer kaygılar ile ilgili soru sorma

ve bunları hasta tatmin olacak şekilde tamamen açıkladım.

 

Düşünceme göre hasta/ailesi/karar veren vekil yukarıdaki bilgileri anladı.

Doktor adı soyadı ………………………………………………………

İmza ………………………………………………………

Tarih ………………………………………………………