Endsocopic sinus surgery

Sinusitis

If you have nasal congestion, facial pressure, cough and thick nasal discharge, you may have rhinosinusitis, commonly referred to as sinusitis. Your sinuses are hollow cavities within your cheekbones, around your eyes and behind your nose. They contain mucus, which helps to warm, moisten and filter the air you breathe. When something blocks the mucus from draining normally, an infection can occur.

Acute Sinusitis
Acute sinusitis refers to sinusitis symptoms lasting less than four weeks. Most cases begin as a common cold. Symptoms often go away within a week to 10 days; but in some people, a bacterial infection develops.

Chronic Sinusitis
Chronic sinusitis, also referred to as chronic rhinosinusitis, is often diagnosed when symptoms have gone on for more than 12 weeks, despite medical treatment.

People with allergic rhinitis or asthma are more likely to suffer from chronic sinusitis. This is because the airways are more likely to become inflamed when allergic rhinitis or asthma are present. Sinusitis may also be caused by an infection, a fungus, deviated nasal septum, nasal polyps or in rare cases an immune system deficiency.

Endoscopic Sinus Surgery

Endoscopic sinus surgery is a surgical procedure used to remove blockages in the sinuses. These blockages can cause sinusitis, in which the sinus mucous membranes swell and become blocked, causing pain, drainage and impaired breathing.

Endoscopic Sinus Surgery: Why It’s Performed

Endoscopic sinus surgery is used to relieve symptoms associated with:

  • Sinusitis
  • Septal deviations or turbinate hypertrophy
  • Nasal polyps

Endoscopic Sinus Surgery: Goals of the Procedure

Endoscopic sinus surgery is designed to improve the drainage of the sinuses and to improve airflow through the nose. Endoscopic sinus surgery goals include:

  • Reduction of the number and severity of sinus infections
  • Improvement in symptoms associated with sinusitis
  • Improvement of airflow through the nose
  • Improvement in a patient’s sense of smell

Endoscopic Sinus Surgery: What to Expect

Usually under general anesthesia, a surgeon will use an endoscope, a thin camera rod with a light at the end, to provide visualization and magnification of the sinus tissues. Specialized instruments can be used to safely and effectively remove causes of sinus blockage like natural blockages, nasal polyps and scar tissue.

Specialized instruments are also used to straighten the septum and reduce the size of the turbinates if required. Endoscopic sinus surgery does not involve cutting through the skin, as it is performed entirely through the nostrils. Therefore, most people can go home the same day.

 

.

 

Sinüzit

Burun tıkanıklığınız, yüz basınç hissi , öksürük ve koyu kıvamda burun akıntısınız varsa, sinüzit veya rinosinüzit sizde de olabilir.
Sinüsleriniz, elmacık kemiklerin arkasında, gözlerinizin çevresinde ve burnunuzun arkasındaki kemik boşluklardır. Nefes aldığınız havanın ısınması, nemlendirilmesi ve filtrelenmesine yardımcı olan mukus içerirler. Her sinüsün burun içine açılma delikleri vardır ve drenaj buruna doğru olur. Sinüzit infeksiyonda, bu drenaj sistemi tıkandığında oluşur.

Akut Sinüzit
Akut sinüzit, dört haftadan az süren sinüzit semptomlarını ifade eder. Çoğu vakalar sıklıkla bir soğuk algınlığına başlar. Belirtiler genellikle bir haftadan 10 güne kadardır;  bazı kişilerde bakteriyel enfeksiyonu gelişir ve süre daha da uzar.

Kronik sinüzit
Kronik sinüzit, aynı zamanda kronik rinosinüzit olarak adlandırılır, medikal tedaviye rağmen semptomlar 12 haftadan fazla sürerse çoğunlukla teşhis edilir.

Alerjik rinit veya astımı olan insanlara kronik sinüzit daha sık rastlanır. Bunun nedeni, alerjik rinit veya astım olduğunda hava yollarının iltihaplanma eğilimi daha yüksek olmasıdır. Sinüzit ayrıca mantar infeksiyonunda, septum deviasyonunda, burun polipleri veya seyrek olarak bağışıklık sistemi yetersizliğinden kaynaklanabilir.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi, sinüslerin burun içine açılma deliklerlerindeki tıkanmaları gidermek için uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Her sinüs burunda belirli bir bölgeye açılır, açılma deliklerinde blokaj sinüslerin içinde enfeksiyona burun tıkanılğı ve sinüzitlere neden olabilir.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi: Neden Yapılır
Endoskopik sinüs cerrahisi aşağıdakilerle ilişkili semptomları gidermek için kullanılır:
• Sinüzit
• Septal deviasyonlar veya konka hipertrofi
• Burun polipleri

Endoskopik Sinüs Cerrahisi: Cerrahinin Hedefleri
Endoskopik sinüs cerrahisi, sinüslerin drenajını iyileştirmek ve burun yoluyla hava akışını iyileştirmek için planlanır. Endoskopik sinüs cerrahisi hedefleri şunları içerir:
• Sinüs enfeksiyonlarının sayısının ve ciddiyetinin azaltılması
• Sinüzit ile ilişkili semptomların iyileştirilmesi
• Burun içinden hava akımının iyileştirilmesi
• Hastanın koku duyusunda iyileşme

Endoskopik Sinüs Cerrahisi: Neler Beklemeli
Genellikle genel anestezi altında, cerrah sinüs dokularının görüntülenmesi ve büyütülmesi için ucunda bir ışık ile ince bir kamera olan endoskop kullanacaktır. Doğal tıkanıklıklar, burun polipleri ve yara dokusu gibi sinüs tıkanıklığının nedenlerini güvenli ve etkili bir şekilde gidermek için özel araçlar kullanılabilir.
İhtiyaca göre, septumu düzleştirmek ve boyutunu küçültmek için özel aletler de kullanılır. Endoskopik sinüs cerrahisi burun deliklerinin içinden kapalı yapıldığı için deriyi kesmeyi gerektirmez. Bu nedenle, çoğu kişi aynı gün eve gidebilir.

.