H. Panel-Kurs-Konferanslar

1. Karataş E. Otoakustik emisyonlar ve klinik uygulamaları. Gaziantep Kulak Burun Boğaz Derneği bilimsel toplantıları. 30 Ekim 2004, Gaziantep. (konferans)

2. Kanlıkama M, Karataş E. Medializasyon tiroplastiler. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (eğitsel kurs)

3. Kanlıkama M, Karataş E. Modifye radikal boyun disseksiyonları. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (eğitsel kurs)

4. Mumbuç S, Karataş E. Endoskopik dakriyosistorinostomi. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. (eğitsel kurs)

5. Karataş E. Allerjik Rinitte Tedavi Paneli; Allerjik rinitte cerrahi tedavi. Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Kliniklerinin Düzenledikleri XXIII. Bölgesel Toplantı. 31 Mayıs 2006, Diyarbakır. (panel)

6. Karataş E. Koklear implantasyonlu hastalarda preoperatif değerlendirme ve postoperatif rehabilitasyon. Gaziantep Kulak Burun Boğaz Derneği bilimsel toplantıları. 10 Mart 2007, Gaziantep. (konferans)

7. Karataş E. “İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım panel” Moderatör: Tayfun Kirazlı Dicle-Fırat Havzası Üniversiteleri Kulak Burun Boğaz Kliniklerinin Düzenledikleri XXV. Bölgesel Toplantı. 22 Haziran 2007, Malatya. (panel)

8. Çanakcıoğlu S, Mumbuç S, Karataş E. Uzmanlara Yenilik “Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisi”. 21 Şubat 2008, Gaziantep. (panel)

9. Karataş E. Videokonferanslar-7. Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Alerjik rinitte cerrahi tedavi. 21-22 Mart 2009, Adana.(konferans)

10. Karataş E. Sinüzit ve Otitlerde Güncel Tedavi Yaklaşımarı” , Malatya Aile Hekimleri Toplantısı, 5 Kasım 2010, Malatya. (panel)

11. Karataş E. Çocukluk Yaş Grubu Sensörinöralİşitme Kayıplarına Yaklaşım.” (Moderatör: Levent Sennaroğlu) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12 Ekim 2011, Antalya. (panel)

12. Karataş E. Endoskopik dakriyosistorinostomide Kulak Burun Boğaz Uzmanın yeri” 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12 Ekim 2011, Antalya. (kurs)

13. Karataş E. Videokonferanslar-10. Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Geniş perforasyon timpanoplastilerde püf noktalar. 31 Mart-1 Nisan 2012, Adana.(konferans)

14. Karataş E. “Timpanoskleroz patogenez tedavisi” (Moderatör Ergin Turan). 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi: 10-13 Mayıs, 2012, Antalya. (panel)

15. Karataş E. “Radiologic evaluation of temporal bone” “Tuzla ENT School” TURKEY-CROATIA-BOSNIA AND HERZEGOWINA ENT MEETING , May 31- June 1 2012, Tuzla, Bosnia and Herzegovina. (Kurs)

16. Karataş E. “Akut Sinüziler”. Yöresel Dernekler KBB Toplantısı. 9 Haziran 2012, Malatya. (konferans)

17. Karataş E. Başdönmesi” (Moderatör: İsmet Bayramoğlu) 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 13 Ekim 2012, Antalya. (panel)

18. Karataş E. Geniş perforasyon timpanoplastilerde püf noktalar” 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 13 Ekim 2012, Antalya. (kurs)

19. Karataş E. Videokonferanslar-11. Otolarengolojide güncel konular. Nasıl Yapıyorum: Flepli greftli ve greftsiz timpanoplastiler. 29-31 Mart 2013, Adana.

20. Karataş E. “Hearing preservation surgery” (Moderator: Peter Roland), 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI 2013). 23-26 May, 2013, Istanbul Turkey.

21. Karataş E. “Rezidüel işitmeyi koruyucu kokleostomi seçenekleri”, 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.

22. Karataş E. “Kaviteli hastalarda koklear implantasyon”, 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.

23. Karataş E. “F.N. Ardıç, İntratimpanik tedavilerin geleceği”, (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.

24. Karataş E. “A. Ozdek, Pontoserebellar köşe patolojilerine yaklaşım” (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.

25. Karataş E. “S. Kaya, Dış kulak yolu atrezileri” (Oturum başkanı), 7. Koklear implantasyon otoloji-nörootoloji odyoloji kongresi. 05-08 Eylül 2013, Gaziantep.

26. Karataş E. Fasiyal Paraliziler” (Moderatör: Suat Özbilen) 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 05 Kasım 2013, Antalya. (panel)

27. Karataş E. Flepli Timpanoplastiler” 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 05 Kasım 2013, Antalya. (kurs)

28. Karataş E. Videokonferanslar-12. Mikromotor tur ile endoskopik dakriyosistorinostomi. 28-30 Mart 2014, Adana.

29. Karataş E. “Nasıl yapıyorum? Kaviteli hastalarda koklear implantasyon” (Moderatör: İrfan Devranoğlu). 3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi: 01-04 Mayıs, 2014, Antalya. (panel)

30. Karataş E. Koklear implant komplikasyonlar” (Moderatör: Ülkü Tuncer) 9th inner ear disease and cochlear implant symposium, 03-05 Eylül 2014, Çeşme, İzmir. (panel)

31. Karataş E. Laringofringeal reflü” (Moderatör: Mustafa Kemal Adalı) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08 Kasım 2014, Antalya. (panel)

32. Karataş E. Kronik otit cerrahisinde işitme rekonstrüksiyonu” 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08 Kasım 2014, Antalya. (kurs)

33. Karataş E. Endoscopic endonasal dacryocyctorhinostomy, live surgery. 11-12 December, 2014, Tuzla, Bosnia Herzigova.

34. Karataş E. “Anatomy and phisiology of nasolacrymal canal. Step by step Endoscopic endonasal dacryocyctorhinostomy. 12 December, 2014, Tuzla, Bosnia Herzigova. (Course)

35. Karataş E. “Bone Bridge & Vibrant Kursu. 27 Mart, 2015, 13. Çukurova Videokonferanslar, Adana. (Kurs)

36. Karataş E. “Fasiyal Paralizi hastalarda üst göz kapağına silikon implant tatbik” 13. Çukurova Videokonferanslar. 27 – 29 Mart, 2015, Adana. (Konferans)

37. Karataş E. “Kaviteli hastalarda koklear implantasyon” 32. Bölgesel Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, 03 – 05 Nisan, 2015, Diyarbakır. (Konferans)

38. Karataş E. Uzmanlar Konuşuyor” (Oturum Başkanı) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim 2015, Antalya. (panel)

39. Karataş E. Güncel işitsel tanı yöntemleri” (Oturum Başkanı: Bülent Şerbetçigil) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 01 Kasım 2015, Antalya. (panel)

40. Karataş E. Fasiyal Paralizili hastalarda üst göz kapağa silikon implant tatbiki” 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 01 Kasım 2015, Antalya. (kurs)