Kitap Bölüm Yazarlığı

 

Kitap Bölüm Yazarlığı:

 

F1. Karataş, E, “Rekürren respiratuvar   papillomatozis”, Cummings Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi, e.d. Koç, C, Cilt 5, 196, 4370-4386, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2007.

 

F2. Karataş, E ve Kızılay A,  “Kulak Burun Boğaz sağlığı”, Koruyucu Sağlık Rehberi, e.d. Yakıncı, C.,  219-222, Türk eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi yayınları, Ankara, 2012. 

 

F3. Karataş, E.  “Önsöz”, İşitme Cihazı, Uyarılma Metodları, e.d. Ağaç, M.E,  0, Mega Basım Yayın  San. ve Tic. A.Ş yayınları, İstanbul, 2013.

 

F4. Karataş, E.,  “Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller”, Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, e.d. Gündüz, M.,  239-249, Nobel Tıp Kitapevi yayınları, İstanbul, 2015.

 

F5. Karataş, E ve Kızılay A,  “Kulak Burun Boğaz sağlığı”, Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi, e.d. Yakıncı, C.,  381-385, Hürriyet Gazetesi- Türk R-Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayınları, İstanbul, 2016. 

 

F6. Karataş, E ,  “Baş Dönmesi”, Anamnezden Tanıya, e.d. Yakıncı, C., Karabiber, H., 22-35 , Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2016. 

 

F7. Karataş, E ,  “İşitme Kaybı”, Anamnezden Tanıya, e.d. Yakıncı, C., Karabiber, H. 194-97 , Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2016.   

 

F8. Karataş, E ,  “Koklear İmplantasyon”, , Odyoloji, e.d., , , Nobel Tıp Kitapevi yayınları, İstanbul, 2016.

 

F9. Karataş, E ,  “Buruna Sprey Uygulması”, Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, e.d. Yakıncı, C., Topal, E., 18-19 , İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F10. Karataş, E ,  “İşitme Değerlendirilmesinde Diyapozon Testleri”, Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, e.d. Yakıncı, C., Topal, E., 98-100 , İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F11. Karataş, E ,  “Kulağa damla damlatma becerisi”, Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, e.d. Yakıncı, C., Topal, E., 128-129 , İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F12. Karataş, E ,  ‘’Vertigo’’, Görseller ile Hastalıkları, e.d. Yakıncı, C., Karatas, E., 40-41, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F13. Karataş, E ,  ‘’Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları’’, Çocuk göğüs ve solunum yolu hastalıkları kitabı, e.d. Yakıncı, C., Karatas, E., 247-263, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F14. Karataş, E ,  ‘’KBB’de Tıbbi Malzemeler’’, , e.d. Yakıncı, C., Karatas, E., , İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018. 

 

F15. Karataş, E ,  ‘’KBB Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi’’, Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, e.d. Yakıncı, C , İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 110-113, 2018.