Kısa Özgeçmiş

 

 • 1999 yılında İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’den mezun oldu.
 • 1999-2003 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.
 • 2012 yılında T.C. sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Ağız Yüz Çene Cerrahisi uzmanlık alanında uzmanlık almaya hak kazandı.
 • 2004 yılında Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde çalıştı.
 • 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı.
 • 2005 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde askerlik hizmetini yaptı.
 • 2006 yılında Almanya’da “University of Würzburg, Department of Otolaryngology, Division of Otology and Neurotology” bölümümde  ziyaretci öğretim üyesi olarak bulundu.
 • 2007 yılında Amerika’da “The Ohio State University, Medical Faculty, Department of Otolaryngology, Division of Otology and Neurotology”  bölümünde çalıştı.
 • 2011 ve 2012’de Almanya’da “Clinic of ORL, Head and Neck Surgery, klinikum der Universitat, Munchen, Germany” ziyaretlerde bulundu.
 • 2012 yılında İsviçre’de “Bern University Clinic of ORL, Head and Neck Surgery” de Otological Microsurgery with Emphasis on Minimally invasive Techniques programına katıldı.
 • 2013 yılında İsviçre’de Cenevre de “European Sialendoscopy Training Center”, Sialoendoskopi eğitim programına katıldı.
 • 2014 yılında Almanya Lübeck’de Academy of Hearing Aid Acoustics (Akademie für Hörgerate-Akustik) kampüsünü ziyaret etti.
 • 2014 yılında Almanya Hannover’de Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Otoloji bölümünü ziyaret ettim. Almanya Münih’de koklear implant ve diğer işitme implantları ile ilgili kursa katıldı.
 • 2014 yılında Avusturya Innsburck’da koklear implant firmasında gözlemlerde bulundu.
 • 2015 yılında Almanya Berlin’de kemik yolu işitme implantları ile ilgili kursa katıldı.
 • 2016 yılında, Ocak ayında Polonya’da koklear implantasyon kursuna, Kasım ayında İtalya’da endoskopik kulak ve kafatabanı cerrahisi kadavra kurslarına katıldı.
 • 2017 yılında, Danimarka’da Oticon işitsel implantlar programına katıldı .
 • 2018 yılında, Belçika Antwerp’de 9th EAONO Instructional Workshop & Consesus on Auditory kursuna katıldı. 
 • 2009 Ocak da  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na doçent oldu.
 • 2009-2010 yılları arasında Malatya’da serbest hekimlik yaptı.
 • 2010 Aralık’da Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı.
 • 2013 yılından beri  T.C. Sağlık Bakanlığı Doğu Anadolu Yenidoğan İşitme tarama programı saha koordinatörü.
 • 2014 Haziran’da Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na profesör olarak atandı.
 • 2016 Yılında vekaleten, 2018 yılında asaleten Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.
 • 2017 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi olarak atandı.
 • KBB’da otoloji, koklear implantasyon, odyoloji  konularına ağırlık vererek tüm alanlarda (Rinoloji, Baş Boyun Cerrahisi dahil) uygulamalarda bulundu.
 • Daha çok doçentlik sonrası olmak üzere KBB hakkında eğitimci, panelist, konuşmacı olarak kongre katılımları oldu.
 • Bunun yanı sıra bilimsel kuruluşlar ve dergilerde görevleri ve üyelikleri bulunmaktadır.

Bilimsel Çalışmaların Özeti :

 • 190bilimsel eser (58yurt dışı yayın, 34 yurt içi yayın, 81 bildiri, 15 kitap bölüm yazarlığı, 2 proje)                               
 • 67kez panel, kurs konferanslarda konuşmacı                                                                                                        
 • 5 tez yöneticiliği                                                                                                                                                         
 • kongre organizasyonu                                                                                                                                           
 •  101 kongre ve kurs katılım                                                                                                                                        
 • Atıflar: Binleri bulan uluslarası ve ulusal hakemli dergilerde