Medikal

Baş Dönmesi

 BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO) NEDİR?   Nöroloji kliniklerinde sık karşılaşılan şikâyetlerden birini oluşturan baş dönmesi (vertigo), çoğu zaman altında önemli bir hastalık bulunmayan ve kendiliğinden düzelen bir belirti olarak ifade ediliyor. Aslında bu hastalarda baş dönmesinin nedeni kulak ile ilgilidir. Yani baş dönmesininin %80’i iç kulak denge sistemi ile, %20’si de nörolojik, kardiyolojik, psikiyatrik nedenler ile ilgilidir. Çoğu hasta grubu ilgili olmayan bölümlerde oyalanmaktadır. Ancak bazen çok ciddi nörolojik bir hastalığa da işaret edebileceği unutulmamalıdır.Vücudumuzun mekândaki pozisyonundan haberdar olmayı ve dengemizi sağlayan bazı mekanizmalar var. Göz, iç kulaktaki denge organı, kas ve eklemlerden kalkan uyarılarla sürekli baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekândaki yerleri hakkında beyne bilgi geliyor. Bu mekanizmalarda bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesi ortaya çıkıyor.Baş dönmesi sık karşılaşılan bir şikâyettir. Ancak hastalar çok farklı şeyleri baş dönmesi olarak ifade edebiliyor. Vertigo, hastanın kendi bedeni veya çevrenin etrafında gerçekten dönmekte olduğunu zannetmesiyle gelişen bir tablo. Bu şekilde bir dönme hissi olmadan ortaya çıkan vertigo ise yalancı vertigo (dizzness) olarak tanımlanıyor.Baş Dönmesi : Baş dönmesi diyince hastanın dengesini sağlamadaki her türlü problem anlaşılır. Bu durum hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamayacağı şiddetten, sadece zaman zaman bir kayma hissine kadar değişebilir. Hatta sadece bir göz kararması şeklinde ortaya çıkabilir. Tıp... ...

Devamını Oku

Kulak Çınlaması

 TİNNİTUS (Kulak Çınlaması)Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkiliyecek boyuta kadar çıkabilir.Sesin sadece hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitusun birçok olası nedeni vardır. Bazı nedenler kötü değildir (örnek olarak küçük bir kulak kiri geçici bir süre tinnitus yapabilir.) Bunun yanında enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri veya sinirden kaynaklanan bir tümörden dolayı da olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da vardır. Allerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar ve aspirin) tinnitusa neden olabilir. Her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir.                      ... ...

Devamını Oku

Burun kanamaları

 Burun kanamaları (Epistaksis) Burun kanaması burun içini döşeyen örtünün herhangi bir bölgesinden kaynaklanan kanamalardır. Kanama; yerine bağlı olarak önden burun deliklerinden veya burun arkasından ağız içine doğru olabilmektedir. Toplumumuzda yaklaşık %10 oranda  görülmektedir. Kanamalarda çoğunlukla bir sağlık kuruluşuna başvurulmaz. Burun kanamaları KBB acillerinin en sık görülen hastalıklarından birisidir. Kanamaların çoğu hafif kanamalar olmasına rağmen, hayatı tehdit eden ciddi kanamalar da olabilir.Burun Kanamasının Nedenleri: 
Çocuk ve gençlerde daha çok ön taraf burun kanamaları, yaşlılarda ve hipertansiyonu olanlarda ise daha çok arka burun kanamaları görülür.
Burun kanamalarının çoğu, burun ön bölümünde bulunan kılcal bir damarın çatlaması sebebiyle ve tek taraflı olur. Kanamalar genellikle kuru ve sıcak ortam havası nedeniyle burun içini döşeyen örtünün kuruması sonucunda ortaya çıkan kabuklanmalar nedeni ile olur.Burun ön kısmındaki damarlar ince ve yüzeyel olduklarından burun sümkürülmesi ve burun karıştırılması ile kolaylıkla kanayabilir. Bu kanamalar genellikle tek taraflı nadirende iki taraflı olabilir. Bu kanamalarda kanamanın kontrol edilmesi kolaydır, çoğu zaman kendiliğinden durmaktadır.
Arka burun kanamaları ise sıklıkla orta ve ileri yaşlarda özellikle de hipertansiyonu olan veya burun ile yüz yaralanmaları olan kişilerde görülür. Burunda arka üst kısımlarda kanama olur ve şiddeti ön burun kanamalarına göre oldukça fazladır. Arka kanamalarda kan sıklıkla geniz ve burundan aynı anda gelir. Bu kanamaların kontrolü zordur,... ...

Devamını Oku

Allerjik burun hastalıkları

Allerjik burun hastalıkları (Allerjik rinit)Allerjik rinit burun içini kaplayan örtünün alerjik nedenli olarak iltihaplanmasına verilen addır. Alerjik bünyeli kişilerde daha sık görülür. Genellikle ömür boyu sürer fakat ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. En sık görülme nedeni rüzgarla taşınan polenlerdir fakat herhangi başka alerjenler tarafından da tetiklenebilir. Kendiliğinden geçme ihtimali oldukça düşüktür. Fakat hastalığı tetikleyen ortamlardan veya alerjenlerden uzak durulması önemli faydalar sağlamaktadır. Hastalık oldukça yaygındır ve bilimsel çalışmalara göre toplumumuzun yaklaşık %20’sinde alerjik rinit mevcuttur.Allerjik rinitin belirli mevsimlerde (örneğin polenlerin yoğun olduğu bahar aylarında) meydana gelen türüne mevsimsel allerjik rinit denir. Mevsimsel alerjik rinit saman nezlesi olarak ta bilinir. Alerjik rinitin birde tüm yıl boyunca süren diğer bir çeşidi vardır ve perenial rinit olarak isimlendirilir. Perenial rinitin nedenleri mevsimsel allerjik rinitten farklıdır, genellikle yıl boyunca ortamda bulunan ev tozu akarları, hayvan tüyü, hamam böcekleri ve çeşitli kimyasallara bağlıdır.            Alerjik rinit genellikle alerji yatkınlığı olan (atopik) kişilerde görülür. Bu kişilerde egzema, ürtiker ve astım gibi diğer alerjik hastalıklarda daha sık görülür. Ailesinde alerjik hastalık bulunan kişilerde alerjik rinit görülme sıklığı daha fazladır. Hastalık genellikle 40 yaşından önce ortaya çıkar ve yaş ilerledikçe şikayetler azalır.Alerjik rinitin en sık görülen belirtileri şunlardır; *Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı*Sinüslerde baskı ve yüz ağrısı*Koku ve tat duyularında... ...

Devamını Oku

Ses kısıklığı

  SES KISIKLIĞISES NASIL OLUŞURTitreşen bir nesnenin başlattığı titreşimler dizisine ses denir. Sesin oluşabilmesi için titreşim hareketi gereklidir. Titreşim bir nesnenin ileri geri hızlı hareketidir.İnsan sesi oluşumunda birinci derecede önemli organlar gırtlak (larinks) ve akciğerdir; ağız, boğaz (farinks) ve burun boşluklarının da sesin şekillenmesinde önemli katkıları vardır.Ses üretiminde en önemli role sahip olan yapı ses telleridir (Vokal Kord) ve gırtlağımızda  yatay bir konumda “V” şekli oluşturacak şekilde yerleşir.Nefes verme esnasında ses oluşur. Nefes alırken ses tellerimiz açılır ve nefes verirken yani ses çıkaracağımız zaman ise ses tellerimiz kapanır ve titreşir.Ses tellerinin titreşimiyle ortaya çıkan ham ses, sesin fonasyon (ses üretimi) aşamasını oluşturur. Ses tellerinin bir saniyedeki titreşim sayısı erkekte, kadında ve bebekte farklıdır. Bu titreşim sayısı erkekte ortalama 100-150 Hz iken, kadında ise 200-250 Hz ‘dir. Oluşan ham ses boğaz, burun, ağız tarafından şekillendirilerek son halini alır. Saydığımız aşamaları etkileyen bozukluklarda ses kısıklığı ortaya çıkar.Normal ses teliANİ (AKUT) SES KISIKLIĞI NEDENLERİAni gelişen üst solunum yolu iltihapları, sesin hatalı kullanımı, zorlanması, yüksek doz kimyasal madde buharına ve  sigara dumanına maruz kalma akut gelişen ses kısıklığı nedenleri arasında sayılabilir.Akut gırtlak iltihabıMÜZMİN (KRONİK) SES KISIKLIĞI NEDENLERİ- Ses tellerinin (vokal kordlar) nodül ve polipleri- Ses tellerinin  kisti-Larenks granülomları- Uzun süreli sigara kullanımı nedeniyle ses telinde... ...

Devamını Oku